CRM onderzoekt gevolgen coronacrisis voor kunst en cultuur

27-04-2020 Uit Redactie


MAASSLUIS – De Culturele Raad Maassluis wil de gevolgen van de coronacrisis onderzoeken voor de kunst- en cultuursector in Maassluis. De raad vraagt culturele instellingen en andere betrokkenen in de kunst- en cultuursector een ingevulde vragenlijst in te sturen. Daarna stuurt CRM ‘een duidelijk beeld van de situatie’ naar het college en de gemeenteraad met daarbij een advies hoe de kunst en cultuur in Maassluis gesteund kan worden.

Door het coronavirus zijn veel activiteiten in de kunst- en cultuursector stopgezet. ,,Voor zowel verenigingen, instellingen als zzp’ers heeft deze abrupte stop zowel sociale als organisatorische maar vooral ook financiële consequenties,” schrijft de CRM. ,,Nu is er op landelijk niveau aangekondigd dat er 300 miljoen euro beschikbaar is voor de culturele sector. Het is natuurlijk maar zeer de vraag of we daar op lokaal niveau ook iets van merken.”

De CRM wil daarom in kaart brengen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Maassluise kunst- en cultuursector. ,,Input uit de culturele sector is daarbij van groot belang. De CRM wil graag meningen en inschattingen van de situatie voor Maassluise instellingen en individuen inventariseren.” De CRM heeft een aantal vragen geformuleerd en verzoekt Maassluise instellingen en individuen voor 10 mei de vragen te beantwoorden en te sturen naar gertrikhof@gmail.com. ,,De CRM maakt een samenvattingen van de bevindingen, die in een brief zo spoedig mogelijk naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt gestuurd.”Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date