CRM zoekt kandidaten voor culturele prijzen

13-05-2022 Uit Redactie

MAASSLUIS - De Culturele Raad Maassluis (CRM) is op zoek naar kandidaten die in aanmerking komen voor de Culturele Prijs Maassluis (CPM) of de Culturele Jongerenprijs Maassluis (CJPM). Ken jij iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van kunst of cultuur? Meld deze kandidaat uiterlijk 27 mei aan!

Met de CPM en de CJPM wil de Culturele Raad Maassluis personen of instellingen een blijk van waardering geven voor opmerkelijke prestaties op cultureel gebied. ,,Nu de coronapandemie met alle restricties achter de rug is en de CRM heeft gemerkt dat er in de kunst- en cultuursector weer activiteiten plaatsvinden en ook plaatsgevonden hebben, meent de CRM dat het juist tijd wordt om deze prijzen weer uit te reiken”, aldus CRM-voorzitter Marcel van Raaij.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de Culturele Prijs Maassluis (CPM) of de Culturele Jongerenprijs Maassluis (CJPM) gelden de volgende criteria:

· Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst of cultuur.
· Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
· Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijvoorbeeld blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens of opdrachten of gewonnen prijzen.
· Een in het oog springende prestatie in één van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.
· Voor de CJPM geldt dat de kandidaat woonachtig moet zijn in Maassluis of een andere directe band met onze stad moet hebben en jonger dient te zijn dan 27 jaar in 2022.

Prijs

Wanneer er voldoende geschikte kandidaten zijn, wordt de CPM en de CJPM tijdens het gala van de Week van de Cultuur op zaterdag 18 juni uitgereikt. De CPM bestaat uit een oorkonde waarop de motivatie staat vermeld en een door de Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel, speciaal voor dit doel, ontworpen beeldje. De winnaar van de CJPM krijgt ook een oorkonde en een geldbedrag van €300,-. Dit bedrag is bedoeld om de prijswinnaar in staat te stellen een positieve stap te zetten in de verdere ontwikkeling van zijn/haar talent.

Aanmelden

Ken je iemand die zeker in aanmerking moet komen voor één van deze prijzen? Stuur dan je aanbeveling met onderbouwing vóór 27 mei 2022 naar de werkgroep Culturele Prijs Maassluis via secretaris@crmmaassluis.nl. Over de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.Gerelateerd