Culturele Raad boos over afblazen White Wall Project

19-03-2018 Uit Redactie

MAASSLUIS - De Culturele Raad Maasluis (CRM) en de Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) zijn zeer verontwaardigd over het feit dat het White Wall Project van de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau niet in Maassluis, maar in Schiedam zal worden uitgevoerd. Die verhuizing is het gevolg van een te hoog kostenplaatje. De twee organisaties laken het gebrek aan daadkracht van de gemeente rondom de vergunningsaanvraag, zo schrijven ze in een open brief.

De CRM en SMK hebben het project van Dalmau van het begin af aan ondersteund. Al in het najaar van 2017 zijn contacten gelegd met de gemeente om te kijken of het project kans van slagen had. Toen is een 'positief pre-advies' gegeven. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland deed volgens de twee organisaties niet moeilijk over een aanvraag. De organisaties zijn nu dan ook niet blij.

Is is later misgegaan met het project. "Verwonderlijk in de hele gang van zaken is dat wij vernomen hebben dat bij het indienen van de uiteindelijke aanvraag bij de gemeente Maassluis alle vragen weer opnieuw aan de orde kwamen en er daarna continu nieuwe vragen en voorwaarden werden gesteld onder meer over veiligheid", aldus de Culturele Raad in een brief aan de gemeente. "Als de initiatiefnemer vervolgens afspraken wilde maken met de externe adviseur bleek deze zeer slecht bereikbaar. De extra voorwaarden maakten de uitvoering van het project bovendien nog eens 1,5 keer zo duur als was begroot."

CRM en SMK wijzen er op dat het heel anders kan. Zoals het in Schiedam gaat. "Op vrijdag was het eerste gesprek, op de maandag daarop vond een tweede gesprek plaats, waarbij de gemeente Schiedam meedacht en naar oplossingen werd gezocht. Ook werd de initiatiefnemer geholpen met het invullen van de vergunningsaanvraag. Op donderdag , dus drie dagen later, werd de vergunning afgegeven. Alles binnen 2 weken."

De Verenigde Senioren Partij heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over deze zaak. Wordt vervolgd dus.

Gerelateerd