Kunstwerk van de Maand: Zittend Mensfiguur op Paal

27-01-2021 Uit Jan Buijsse

Fotografie: Nel Wilkes

MAASSLUIS - Op de hoek van de Lange Boonestraat en de Vlasserij staat een zuil met bovenop een zittend mensje in brons. Het is gemaakt door kunstenaar Ton Buijnsters, beeldhouwer en bouwkundig tekenaar. Onder de zuil is er een plateau dat uitnodigt om er met fraai weer op te gaan zitten: kunst met een alledaagse nevenfunctie. 'Zittend Mensfiguur op Paal' is het Kunstwerk van de Maand februari. 

Het is in 1989 geschonken door Heijmans Milieutechniek, die de sanering van de vervuilde bodem van de Vertowijk had uitgevoerd. Het was bedoeld als een tegemoetkoming aan de wijkbewoners voor alle overlast, maar ook als blijk van waardering voor alle medewerking die de bewoners en de gemeente hadden verleend. De naam van het kunstwerk is Zittend Mensfiguur op Paal. Hoe kil kan een naam verzonnen worden bij een bronzen figuurtje dat door veel mensen juist als vertederend wordt gewaardeerd.

Jeugd

Van de Maassluise jeugd is commentaar gevraagd. Dit varieerde van:

. Een mooi beeld. De gedachte erachter is vast mooi weergegeven.
. Een raar standbeeld waarvan ik de betekenis niet weet.
. Als we de betekenis zouden weten zouden we er misschien meer respect voor hebben.
. In het begin dacht ik dat het een racistische bedoeling had maar ik ben van mening veranderd en ik wacht tot er verteld wordt wat de bedoeling daarvan is.
Wat opvalt is dat de jeugd vooral waardering heeft maar ook dat er duidelijk behoefte is aan wat de achterliggende gedachte is.

Volwassenen en kunstenaars

Volwassenen en kunstenaars zien er een mensje, meisje, kind in. Het wordt een aardig beeldje gevonden, maar ook: ,,Dit is een beeld waar ik niet met een glimlach voorbijga.''

Iemand merkt op: ,,Een aardig beeldje van een zittende figuur (kan man, vrouw of kind zijn) dat niets anders heeft te doen dan op zijn gemak het drukke leven op het kruispunt bekijken. Helaas zit het figuurtje zo hoog dat het nauwelijks opvalt.''

Maar ook: ,,Het is niet zo dat het “mensfiguur op paal” echt een fijn uitzicht heeft op de plek waar het kunstwerk staat.''

Tot slot: ,,Bij dit beeld overheerst de sokkel veel te veel. Het beeld, waar het om gaat, valt bijna niet op.''

Mooi te zien dat er zo verschillend gedacht wordt over een klein kunstwerkje. De een raadt naar de bedoeling van de kunstenaar, een ander vraagt om uitleg. Misschien is de gekozen naam dan wel kil, maar tegelijkertijd ‘praktisch’ omdat eenieder er zijn eigen gevoel bij heeft. Nadere uitleg is te vinden op: http://crmmaassluis.nl/kunstwerk/zittend-mensfiguur-op-paal/

De locaties van kunstwerken in Maassluis zijn te vinden op: www.maassluis.nl/kunstwerkenkaart

Kunstwerk van de Maand

Het project Kunstwerk van de Maand is een samenwerkingsverband van de Culturele Raad Maassluis, de Historische Vereniging Maassluis en de gemeente Maassluis.



Gerelateerd