Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis

12-05-2019 Uit Redactie

MAASSLUIS – In het gemeentehuis houdt de Culturele Raad Maassluis haar openbare vergadering op maandag 13 mei, aanvang is om 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten vindt een informatief gesprek plaats met het bestuur van het museum en de historische vereniging Maassluis (HVM). Verder wordt, gesproken over de Week van de Cultuur die dit jaar start op zaterdag 22 juni in het Stadshart van Maassluis.

Bij de start van de vergadering is er voor eenieder gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over onderwerpen op het terrein van de raad, zoals cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Voor de volledige agenda zie www.crmmaassluis.nl.

 Gerelateerd