Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis

12-10-2019 Uit Redactie

MAASSLUIS - In het gemeentehuis houdt de Culturele Raad Maassluis haar openbare vergadering op maandag 14 oktober, aanvang 20.00 uur. Voor deze vergadering zijn vertegenwoordigers van Kids Olympics uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Bij aanvang van de vergadering is er voor eenieder gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over onderwerpen op het terrein van de raad, zoals cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken
Tevens is er de mogelijkheid tot inspreken over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Vragen en opmerkingen
Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via info@crmmaassluis.nl of via het contactformulier op de website. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. Voor de volledige agenda zie www.crmmaassluis.nl.Gerelateerd