Informatiebijeenkomst herontwikkeling Het Spectrum

19-04-2018 Wonen Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS - De gemeente en architechtenbureau M3 organiseren op woendag 9 mei een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het monumentale schoolgebouw aan de Fenacoliuslaan, waar nu nog basisschool Het Spectrum in huist.

Basisschool Het Spectrum verhuist koment schooljaar naar nieuwbouw in Sluispolder-West. De verhuizing is aanleiding voor de herontwikkeling van het monumentale schoolgebouw en de directe omgeving. In dit project is ruimte voor ongeveer 13 koopwoningen. De gemeente en M3 Architecten willen hierover graag in gesprek met omwonenden en woningzoekenden.

Interactieve workshop
Op woensdag 9 mei 2018 wordt van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst met workshops gehouden in De Drukkerij aan de Dr. Kuyperkade 27c. Doel hiervan is de interesse voor de verschillende woonvarianten te peilen en ideeën voor de woonomgeving te verzamelen. Denk hierbij aan openbaar groen en parkeren.

De avond wordt gezien als een startmoment voor de verdere planontwikkeling. Dat betekent dat er nog niet over alle aspecten duidelijkheid zal zijn.

Woningen
Het markante schoolgebouw biedt plaats aan 7 tot 10 woningen. Naast het schoolgebouw aan het Fenacoliusplein is ruimte voor 3 nieuwbouwwoningen. Het huidige parkeerterrein voor de school wordt heringericht tot een groene 'huiskamer' voor bestaande en nieuwe bewoners van de wijk.

Op de plek van de te slopen gymzaal achter het schoolgebouw komt nieuwe parkeerruimte. In het projectgebied zijn nu 47 parkeerplaatsen. Dat wordt uitgebreid tot ongeveer 72 parkeerplaatsen. Het definitieve aantal parkeerplaatsen is onder andere afhankelijk van het aantal woningen dat gebouwd gaat worden.

Binnen de genoemde uitgangspunten voor het project is nog veel ruimte voor keuzes. Voor de woningen worden verschillende types gepresenteerd. Welk type het wordt en met welke specificaties, hangt mede af van de voorkeuren van belangstellenden. De prijsklasse hangt uiteraard af van oppervlakte en mate van afwerking. Ook daar kunnen de aanwezigen zich over uitspreken. Dit zal dus tijdens de avond niet tot in detail bekend zijn.

Rioolvernieuwing
In de wijk Taanschuurpolder wordt inmiddels het riool vernieuwd. De werkzaamheden hebben onder meer gevolgen voor het parkeren in de buurt. Tijdens de herinrichting worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. De rioolvervanging wordt afgestemd met de herontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden
Direct omwonenden krijgen eind april 2018 een brief over het project en een uitnodiging om zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst is óók bedoeld voor andere belangstellenden uit Maassluis, in het bijzonder voor mensen die op deze locatie een woning zouden willen kopen. Lees hier meer over op de website www.woneninhetspectrum.nl.Gerelateerd