Maassluis één van meest sterk groeiende gemeente van Nederland

04-01-2023 Wonen Redactie

MAASSLUIS – Maassluis was het afgelopen jaar relatief één van de meest snelgroeiende gemeente van Nederland. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. Maassluis groeide in 2022 met 1.158 inwoners.

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners, zo meldt het CBS. In Maassluis, de Noordoostpolder, Waddinxveen, Diemen, Woudenburg en op Vlieland en Schiermonnikoog groeide de bevolking in 2022 relatief het sterkt, met meer dan 30 per duizend inwoners. In Maassluis was de bevolkingsontwikkeling 33,9 per duizend inwoners. In slechts 9 van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners. In 2020 was er nog bevolkingskrimp in 61 gemeente, voornamelijk aan de randen van Nederland.

Maassluis groeide in 2022 in ieder geval met 1.158 inwoners. In januari telde onze stad volgens het CBS 34.148 inwoners. In november waren dit er 35.306.

Provincie

Net als een jaar eerder was Flevoland in 2022 de provincie met de sterkste bevolkingsgroei, gevolgd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In Noord- en Zuid-Holland nam het aantal inwoners toe als gevolg van natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) en buitenlandse migratie, maar deze provincies hadden een negatief saldo van binnenlandse verhuizingen. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat vanuit de Randstad naar regio’s daarbuiten verhuist toegenomen.Gerelateerd