Samenwerking voor meer woon- en zorgplekken voor ouderen

09-11-2021 Wonen Redactie

De gemeente Maassluis werkt samen met Argos Zorggroep, Careyn, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus en zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW aan voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen (Fotograaf Robert Vos).

MAASSLUIS - Gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, Careyn, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus en zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW willen samen zorgen voor voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen. Maandag 8 november werd daarvoor in het stadhuis van Maassluis het convenant 'Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen' ondertekend.

Nederland vergrijst in rap tempo en de druk op de ouderenzorg blijft toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg verder oplopen, te weinig zorgpersoneel beschikbaar is en er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. En daarvoor is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg nodig. Wethouder Bronsveld: ,,In Zonneburcht hebben we met elkaar een mooie manier van wonen en zorg voor ouderen gerealiseerd. Dat willen we op meer plekken in de stad, zodat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven met de nodige zorg en gezelligheid dichtbij.”

Van papier naar werkelijkheid

De partijen in het convenant willen in de komende vier jaar in Maassluis een uitbreiding realiseren van 50 plaatsen in de verpleeghuiszorg en 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voor ouderen. Wethouder Kuiper: ,,Die woningen moeten van papier naar werkelijkheid gaan. Daarbij is dit convenant een belangrijke stap: om structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van wonen met zorg. Zowel in de bestaande wooncomplexen voor ouderen, maar ook in de nieuwbouwprojecten gaan we dat mogelijk maken.Gerelateerd