Vacature

Bestuurslid

14-09-2021 Vacature

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat zich inzet voor het verbeteren van de samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. Jaarlijks behandelt het Fonds ruim 400 aanvragen voor donaties verdeeld over de sectoren maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu. Het Fonds is een actieve en zakelijke partner die organisatoren van maatschappelijke projecten stimuleert en ondersteunt. Daarnaast ontwikkelt het Fonds zelf initiatieven zoals het Maassteden Monumentenfonds en programma Hulp bij Schoolkosten.

Het Fonds is een inspirerende werkomgeving met een bestuur dat een afspiegeling vormt van de samenleving. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur moedigen wij vooral vrouwen aan te solliciteren op de functie van

Bestuurslid


Profiel
• opereert op academisch werk- en denkniveau; is een teamspeler, communicatief en besluitvaardig;
• heeft bestuurlijke ervaring binnen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven of de financiële wereld.
• doorziet ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van het Fonds;
• is breed maatschappelijk geïnformeerd en betrokken en beschikt over een relevant netwerk, bij voorkeur in de sector Sport en Vrije tijd;
• is woonachtig in, of via werk onderneming of nevenactiviteiten verbonden met, de regio (bij voorkeur Vlaardingen of Maassluis);
• opereert onafhankelijk en heeft geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van het Bestuur.

Bestuur
Het bestuur van stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bestuurt het Fonds op hoofdlijnen. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Leden worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn te verlengen. Het bestuur komt zesmaal per jaar bijeen. Het Fonds Schiedam Vlaardingen volgt de principes van Good Governance en onderschrijft de uitgangspunten van de gedragscode van de FIN (Vereniging van vermogensfondsen) in Nederland.

Bureau
Binnen het bureau met vijf medewerkers is de directeur belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit onder de verantwoordelijkheid en toezicht van het bestuur. Het bureau heeft een aantal vaste taken en heeft daarbij een initiërende, coördinerende en uitvoerende rol. Maatschappelijke ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar het donatiebeleid.

Honorering
Een vaste vergoeding wordt toegekend.

Procedure
Geïnteresseerden wordt gevraagd vóór 8 oktober 2021 een motivatiebrief met curriculum vitae te schrijven aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Schiedamseweg 53, 3134 BB Vlaardingen. E-mailen kan ook: Massaar@fondssv.nl. Een bestuurscommissie zal gesprekken voeren met kandidaten en één kandidaat voordragen aan het bestuur. De procedure wordt zo mogelijk vóór 1 december 2021 afgerond.

Informatie
Onze website biedt veel informatie: www.fondssv.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag. Voor informatie kunt u ook terecht bij de heer J. Massaar, directeur van het Fonds, bereikbaar tijdens kantooruren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tel. 010 – 475 40 33. Via hem kan het bestuur ook op kandidaten worden geattendeerd.

Bedrijf

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Schiedamseweg 53
3134 BB Vlaardingen
010 - 475 40 33
algemeen@fondssv.nl
www.fondssv.nl