Categorieën

Service

55 Statenleden geïnstalleerd

55 Statenleden geïnstalleerd
Politiek

55 Statenleden geïnstalleerd

  • Redactie
  • 28-03-2019
  • Politiek
55 Statenleden geïnstalleerd

De Statenleden op een rijtje. (Foto: provincie Zuid-Holland)

DEN HAAG - De 55 nieuw-verkozen leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn vandaag in Den Haag geïnstalleerd. Forum voor Democratie (FvD) en Denk zijn nieuwkomers in Provinciale Staten. Commissaris van de Koning Jaap Smit: “Het is misschien nog iets te vroeg om te zeggen, maar het lijken in Nederland historische verkiezingen te zijn geweest. Hier in Zuid-Holland is FvD in één klap de grootste partij geworden. Zo’n entree als nieuwe partij is in onze provincie sinds 1946 niet voortgekomen.”

Jaap Smit gaf aan dat er een enorme verantwoordelijkheid ligt op de schouders van de nieuwe Statenleden. “U bent als collectief verantwoordelijk voor het beeld dat mensen van de provinciale politiek krijgen.” Belangrijke thema’s waar de provincie de komende jaren voor staat zijn de woningbehoefte, energievernieuwing, bereikbaarheid en economie. “Waar ik voor wil pleiten is dat u met elkaar stevige debatten voert, maar graag wel op feiten en inhoud en niet op de man of de vrouw”, aldus de commissaris van de Koning.

Hans Wiegel (voormalig VVD-politicus) zal als informateur een verkenning gaan uitvoeren onder de dertien politieke partijen binnen de Provinciale Staten naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. De heer Baudet (FvD), mevrouw Rookmaker (FvD) en de heer Kuzu (Denk) die gekozen waren in Provinciale Staten, hebben hun benoeming niet aanvaard. Hun plekken worden ingenomen door de heer Kegel (FvD), de heer Verheij (FvD) en de heer Celik (Denk).Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer. 

Provinciale Staten bestaat nu uit de volgende leden:

Forum voor Democratie
Dhr. Roos
Dhr. Beukering
Dhr. Sandmann
Dhr. Van Meijeren
Dhr. Lutmers
Dhr. Van Pareren
Dhr. De Groot
Dhr. Hoogeveen
Mw. Persenaire
Dhr. Kegel
Dhr. Verheij

VVD
Dhr. Vermeulen
Mw. Baljeu
Dhr. Hoogland
Mw. Bouchtaoui
Dhr. Zevenbergen
Mw. Bonnevits-de Jong
Dhr. Van Hemert
Mw. Van der Lubbe
Dhr. Weide
Mw. Nelisse

GroenLinks
Dhr. Potjer
Mw. Van Hunnik
Mw. Stepanyan
Mw. Kasbergen
Dhr. Özkaya

D66
Mw. Oosterop-van Leussen
Mw. Wilkeshuis
Mw. Neijenhuis
Dhr. Heuvelink
Dhr. Van Rijnberk

PvdA
Mw. Koning
Dhr. Bruijn
Mw. Hijink
Dhr. Minderhout

CDA
Mw. Bom-Lemstra
Dhr. Stolk
Dhr. Rogier
Mw. Van Sandick-Sopers

PVV
Dhr. de Vree
Dhr. Privé
Dhr. Braam
Dhr. Mooiman

ChristenUnie
Dhr. Schonewille
Mw. Van Woerden-Kerssen
Dhr. Witte

50-Plus
Dhr. Bakx
Dhr. Haasnoot

Partij voor de Dieren
Mw. Van Viegen
Mw. Hoogerwerf

SP
Mw. Van Aelst
Dhr. Hoogendam

SGP
Dhr. De Jager
Dhr. Van de Breevaart

Denk
Dhr. Celik