Categorieën

Service

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen
Politiek

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen

  • Redactie
  • 20-05-2022
  • Politiek
CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen
MAASSLUIS - CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang kiezen er met overtuiging en enthousiasme voor om op basis van onderling vertrouwen te komen tot een coalitieakkoord voor de komende jaren. ,,Deze samenwerking zorgt voor een brede afspiegeling van de Maassluise samenleving en resulteert in een breed draagvlak in de Maassluise raad." Daarbij richten zij zich op een te vormen college van vier wethouders, waarbij iedere partij één wethouder levert.

Informateur Marco Oosterwijk: ,,In mijn verkennersrapportage heb ik de combinatie CDA, PvdA en VVD geduid als eerste terugvaloptie. Een terugvaloptie die een meerderheid vertegenwoordigt in de Maassluise raad. Op basis van de ontstane situatie heb ik indringend gesproken met de drie voornoemde partijen, waarbij ook de bespreking met de gemeenteraad van 14 mei is betrokken. Dat was een goed gesprek waarin onderling vertrouwen is uitgesproken en een nieuwe koers is bepaald.”

De conclusie van het overleg met CDA, PvdA en VVD leidde er toe dat, gehoord de raad, deze week met een vierde partij het nadere gesprek is gevoerd en wel met Maassluis Belang. Als eerste door de informateur en daarna met de vier partijen onderling. Vervolgens is deze week gevieren ook concreet stilgestaan bij inhoudelijke onderwerpen voor een te realiseren coalitieakkoord. De komende weken zullen worden gebruikt om een aantal zaken verdergaand af te ronden en een definitief coalitieakkoord overeen te komen.