Categorieën

Service

15 lintjes in Maassluis

15 lintjes in Maassluis
Nieuws

15 lintjes in Maassluis

  • Redactie
  • 26-04-2017
  • Nieuws
15 lintjes in Maassluis
MAASSLUIS - Vijftien Maassluizers hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dertien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee Maassluizers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Haan heeft op woensdagmiddag 26 april aan dertien van de vijftien Maassluizers de Koninklijke onderscheiding overhandigd, twee gedecoreerden krijgen hun lintje op een ander moment.

Fatma Ates is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich in het bijzonder ingeet voor de ontwikkeling, integratie en emancipatie van een groep van circa 150 vrouwen in de Turkse gemeenschap in Maassluis. Verder organiseert ze onder andere een jaarlijks Voorjaarsfeest en voetbaltoernooi, ontbijtbijeenkomsten en taalles.

Tekin Ates is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1997 vrijwilliger bij de Yeni Cami Moskee en sindsdien fungeert hij als woordvoerde van de Turkse gemeenschap in Maassluis. Verder was hij lid van van de fractie van de PvdA in de gemeenteraad. Sinds 2008 is de Maassluizer lid van de Clientenraad van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.

Peter Bernardt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vrijwilliger bij de HH Andreas, Petrus en Paulus deelparochie van de Goede Herder. Als vrijwilliger is hij onder andere actief in de Parochieraad en is hij lid van de werkgroep kerkmuziek. Sinds 2007 is Bernardt dirigent van het Vlootkoor.

Metin Cift is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zit zet al meer dan 25 jaar met hart en ziel in voor integratie, participatie en emancipatie. Cift heeft een achtergrond in het onderwijs en heeft zich in Maassluis hard ingezet voor de gehele Maassluise bevolking, van allochtone en autochtone afkomst.

Cornelis van Dalen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn wortels zitten in het onderwijs en hij is gedurende een lange periode maatschappelijk actief. Van dalen was onderandere voorzitter van de Bestuurscommissie Basisonderwijs Maassluis en hij is oprichter van de Van Poelje Academie Westland.

Hetty van Dijke-Bahlman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een sociaal bewogen vrouw met een groot onderwijshart. Sinds 2000 zet zij zich actief in als vrijwilliger op kerkelijk terrein. Haar onderwijzershart kan ze kwijt in haar vrijwilligerswerk voor Stichting Wenzi. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest bij de Wereldwinkel.

Mart van der Gaag is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1979 onafgebroken lid van korfbalvereniging C.K.C Maassluis en heeft zich binnen de vereniging maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Verder was Van der Gaag lange tijd actief voor de Protestantse Kerk in Maassluis.

Gerard Groenewegen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Is actief als vrijwilliger bij de Belastingservice FNV als allround invuller en hij leidt sinds 1983 als instructeur jaarlijks vele vrijwilligers op.

Mia van Haaren-Boin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is gedurende een lange tijd actief voor de Parochie De Goede Herder deelparochie Andres, Petrus en Paulus. Van Haaren-Boin is sinds 2010 voorzitter van het bestuur van de Katholieke Ouderbond Maassluis (KBO) en vanaf 2014 vertegenwoordiger in het regio-overleg van de KBO Zuid-Holland. Daarnaast is zij lid van de adviesraad Samenlevingszaken.

Corrie Keijzer-Dijkshoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Heeft zich als vrijwilliger bij de Badmintonclub jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de sportbeoefening in de gemeente Maassluis. Zij maakt sinds 1983 deel uit van de organisatie rond de badmintoninstuif. Bovendien is zij 17 jaar actief geweest voor Christelijke koorvereniging Progeza in Vlaardingen.

Jaap Poldervaart is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is als vrijwilliger actief voor de Maassluise korfbalvereniging C.K.C. In 1966 was hij oprichter en organisatie van de schoolkorfbaltoernooien en tot 1996 belast met de organisatie. Daarnaast enthousiasmeert hij CDA-leden de landelijke- en provinciale congressen bij te wonen. Bovendien is hij als meer dan 40 jaar actief voor de PKN wijkgemeente IONA.

Loura Raamsdonk-Bimmel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1977 is zij Kindernevendienstleidster van de Protestantse Gemeente Maassluis. Religie vormt een rode draad in het leeuwendeel van de activiteiten van mevrouw Raamsdonk. Vanaf 2012 is zij bovendien actief bij Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ).

Wim van der Schee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kerk en maatschappij zijn in het vrijwilligerswerk van Van der Schee kernbegrippen. Zijn vrijwilligerswerk begint in 1970 als jeugdouderlink in de Maranathakerk in Vlaardingen. Vervolgens heeft hij zich actief ingezet voor de Maranathakerk in Maassluis. Bovendien is hij sinds 2014 Taalmaatje en sinds 2012 wekelijks actief bij de Voedselbank.

Annie Vreugdenhil-Van der Kleijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 40 jaar is zij de drijvende kracht achter rommelmarkten voor respectievelijk zangkoor de Verenigde Zangers, de hervormde kerk en zangkoor Ons Genoegen. Daarnaast is zij ook actief bij reisclub De Vloot.

Cecilia Wubbels-Polman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Is sinds lange tijd actief als vrijwilliger bij Parochie de Goede Herder deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus. Bovendien is zij een periode van 28 jaar actief als vrijwilliger binnen de DrieMaasHave.