Categorieën

Service

Gemeente bezuinigt op sportaccommodaties

Gemeente bezuinigt op sportaccommodaties
Sport

Gemeente bezuinigt op sportaccommodaties

  • Redactie
  • 05-06-2023
  • Sport
Gemeente bezuinigt op sportaccommodaties
MAASSLUIS - In de begroting van gemeente Maassluis zijn bezuinigingen op sportaccommodaties vastgesteld. Deze bezuiniging van € 50.000 zijn door de gemeenteraad vastgesteld met de begroting van 2021, maar waren nog niet ingevoerd vanwege de Coronapandemie. Het college van B&W besloot 30 mei om de bezuinigingen vanaf 2024 in twee jaar door te voeren. De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) adviseerde eerder om de verhoging niet door te laten gaan, maar de maatregelen om geld te besparen zijn helaas nodig om ervoor te zorgen dat de geschatte uitgaven in de begroting niet groter zijn dan de inkomsten. 

De gemeente kan op sportaccommodaties besparen door bijvoorbeeld praktische en voordelige keuzes te maken als het gaat om geld uitgeven aan (binnensport) gebouwen. Hier is een besparing gevonden van € 25.000. De resterende bezuiniging wordt gerealiseerd door een huurverhoging van de sportaccommodaties. Veel verenigingen maken gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties en kiezen er waarschijnlijk voor om die huurverhoging in rekening te brengen bij de leden. Om die reden heeft de gemeente gekeken wat een eventuele tariefverhoging voor het gebruik van de sportaccommodaties per lid per jaar betekent. De tarieven voor de buitensportgebouwen liggen in vergelijking met omliggende gemeentes gemiddeld lager, de gemeente heeft daarom voor een variant gekozen waarbij de tarieven voor buitensport met 23% en de tarieven voor binnensport met 5% verhoogd worden. Denise Mulder over de maatregelen: ,,De gemeente zorgt ervoor dat de gevolgen van de bezuiniging zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Tenslotte moeten we 't met elkaar doen en het effect ervan samen dragen."