Categorieën

Service

Grotere kans op neerstorting na uitbreiding vliegveld

Grotere kans op neerstorting na uitbreiding vliegveld
Nieuws

Grotere kans op neerstorting na uitbreiding vliegveld

  • Redactie
  • 14-09-2017
  • Nieuws
Grotere kans op neerstorting na uitbreiding vliegveld
MAASSLUIS/ROTTERDAM - Bij een eventuele uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport zal de kans op het neerstorten van vliegtuigen toenemen. Dat schrijft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in antwoord op een zienswijze van de gemeente Schiedam.  

Dat wil echter niet zeggen dat de beschikbare capaciteit van de rampenbestrijding uitgebreid moet worden. Het Regionaal Risicoprofiel geeft een overzicht van mogelijke incidenten in dit deel van Zuid-Holland, maar daarin worden geen aantallen vliegbewegingen en luchtvaartincidenten genoemd. Dus hoeft het Risicoprofiel na uitbreiding van de luchthaven niet aangepast te worden.  

Over drie jaar, bij herziening van het Risicoprofiel, zal een toename van het aantal vluchten wel kunnen leiden tot een ander scenario wat waarschijnlijkheid betreft. Maar dat geldt voor alle scenario's in het Regionaal Risicoprofiel, bijvoorbeeld als gevolg van een toename in het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor.  

Het gemeentebestuur van Schiedam had de Veiligheidsregio erop gewezen dat Rotterdam The Hague Airport draagvlak probeert te vinden voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen en dat de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu naar verwachting medio 2018 daar een besluit over neemt. Het Regionaal Risicoprofiel kent echter een looptijd tot 2020. Daarom dacht de gemeente Schiedam dat een vergroot risico nu al moest worden benoemd.  

De gemeente Schiedam vindt wel dat het Risicoprofiel een goed beeld laat zien van de aard van de risico’s en de inventarisatie van capaciteiten bij de hulpdiensten om bij rampen en incidenten adequaat op te treden. Maar volgens Schiedam laat de analyse zien dat er onvoldoende capaciteit is bij het uitvallen van spraak- en datacommunicatie. De gemeente Schiedam vraagt de Veiligheidsregio om de komende beleidsperiode extra aandacht te besteden aan een passende operationele voorbereiding op dit scenario. “Het is zorgelijk te constateren dat de beschikbare capaciteit voor crisiscommunicatie binnen de Rijnmond, de Drechtstreek en Goeree-Overflakkee mogelijk onvoldoende is”, schrijft het college van B & W. In haar reactie zegt de Veiligheidsregio dat de afdeling Communicatie daar de komende tijd aandacht aan zal geven. Bij die afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor crisiscommunicatie.
Dat er inderdaad wat mis kan gaan, bleek in maart van dit jaar, toen de rampenzenders RTV Rijnmond en RTV West uitvielen als gevolg van een brand in de zendmast in de Waalhaven.  

De zwaartepunten in het Regionaal Risicoprofiel hebben te maken met overstroming, grieppandemie, metrobrand en tunnelbrand, ontploffingen, het instorten van complexe bebouwing, het neerstorten van vliegtuigen, uitval van vitale voorzieningen en verkeersrampen.