Categorieën

Service

Kabinet grijpt in: tegensputterende winkels toch dicht

Kabinet grijpt in: tegensputterende winkels toch dicht
Winkelen

Kabinet grijpt in: tegensputterende winkels toch dicht

  • Redactie
  • 16-12-2020
  • Winkelen
Kabinet grijpt in: tegensputterende winkels toch dicht
Laatste nieuws: De Hema laat in reactie op de gang van zaken weten morgen zijn winkels dicht te houden. In Amsterdam is een vestiging van Action door toezichthouders gesloten.

REGIO - Het kabinet komt met strengere coronaregels voor grote winkelketens. Dit melden 'Haagse bronnen' aan de NOS. Verschillende winkelketens vinden dat zij onder de definities vallen van winkels die ontkomen aan sluiting omdat zij essentiële producten verkopen. Op allerlei niveaus wordt naar verluidt overlegd over het al dan niet open kunnen van de winkels. Daaronder die van ketens als Action en Wibra.

Zelf vinden deze ketens dat zij open kunnen blijven omdat zij onder de definitie vallen die zegt dat als een winkel 'meer dan zeventig procent van zijn omzet uit essentiële diensten' haalt, deze open mag. Nog iets preciezer gesteld is bepaald dat als een winkelfiliaal uit afdelingen bestaat en als een van die afdelingen met de verkoop van zo’n essentiële productgroep ten minste dertig procent van de omzet haalt, de winkel open mag blijven, maar dan mag alleen vauit deze afdeling worden verkocht.

Action en Wibra willen nu de essentiële producten uit hun assortiment gaan verkopen. Denk aan schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren. Gisteren baarde de Hema al opzien door open te gaan. In Schijndel greep de politie in nadat in de Hema aldaar klanten ook lingerie en kantoorartikelen afrekenden. Na overleg mocht de winkel alleen nog baby-spullen, drogisterij-artikelen en etenswaren verkopen, aldus Omroep Brabant.

In de Tweede Kamer wordt geïrriteerd gereageerd op deze voorvallen en het kabinet zou willen ingrijpen. De handhaving van de winkelsluiting en -opening is in handen van de NVWA, de politie en ook buitengewoon opsporingsambtenaren. Winkels die ondanks een verbod tóch opengaan kunnen zowel via het bestuurs- als strafrecht worden aangepakt. Dan kan een boa bijvoorbeeld sluiting eisen onder druk van een last onder dwangsom.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt dat het kabinet met strengere regels komt. ,,De lockdown is onder stoom en kokend water tot stand gekomen'', zegt voorzitter Ingrid Thijssen in het radioprogramma 1op1. ,,Je kunt ondernemers niet kwalijk nemen dat ze binnen de regels toch nog wat proberen te verkopen. Er was veel onduidelijk. De verantwoording ligt bij het kabinet om aan te geven wat wel mag en wat niet.''

Premier Mark Rutte sprak maandag bij de aankondiging van de winkelsluiting ook over financiële steun voor gedupeerde winkeliers. Kern van dat steunpakket vormen de loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Beide steunmaatregelen dekken de schade voor ondernemers maar ten dele. Bij de TVL krijgen ondernemers vanaf dertig procent omzetverlies vijftig procent van hun vaste lasten (zoals huur) gecompenseerd. Als de omzet volledig wegvalt wordt zeventig procent van de huur en andere vaste verplichtingen vergoed. Daarbij wordt per kalenderkwartaal gekeken.

Het winkelbedrijf beklaagt zich over de uitwerking van die compensatieregeling, waarbij niet naar de daadwerkelijke vaste lasten wordt gekeken maar een gemiddelde op basis van landelijke cijfers.

De regeling van loonkostensubsidie NOW pakt beter uit, zo is de algemene overtuiging onder detaillisten. Afhankelijk van het omzetverlies kunnen ondernemers maximaal tachtig procent vergoed krijgen. Deze regeling loopt per drie maanden en ondernemers die de NOW voor het eerst aanvragen, mogen zelf bepalen wanneer die periode ingaat en kunnen dus opteren voor december, januari en februari.