Categorieën

Service

Kapvergunning bomen Sportlaan geschorst vanwege roeken

Kapvergunning bomen Sportlaan geschorst vanwege roeken
Nieuws

Kapvergunning bomen Sportlaan geschorst vanwege roeken

  • Redactie
  • 23-01-2023
  • Nieuws
Kapvergunning bomen Sportlaan geschorst vanwege roeken

Foto: Collectie Natuurlijk Waterweg-Noord

MAASSLUIS – De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft op verzoek van Natuurlijk Waterweg-Noord de verleende kapvergunning voor het kappen van 36 bomen aan de Sportlaan geschorst. Daarmee wil Natuurlijk Waterweg-Noord de roekenkolonie die in die bomen leeft beschermen.

De vergunning voor de kap van 36 bomen aan de Sportlaan werd in maart 2022 verleend. Nu de voorzieningenrechter de kapvergunning heeft geschorst, mogen de bomen voorlopig niet gekapt worden. ,,De voorzieningenrechter was er niet van overtuigd dat voor de te kappen bomen geen ontheffing van de provincie nodig is op grond van de Wet natuurbescherming zoals de gemeente Maassluis altijd heeft beweerd”, aldus Natuurlijk Waterweg-Noord. ,,De roekendeskundigen van de Natuurlijk Waterweg-Noord hebben met verwijzing naar recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie erop gewezen dat de te kappen bomen een onderdeel vormen van de leefomgeving van de roeken en daarmee van groot belang zijn voor het voortbestaan van de roekenkolonie.”

Bezwaar

Eerder had Natuurlijk Waterweg-Noord bezwaar ingesteld tegen het plan om bomen te kappen in het koloniegebied van de roeken. ,,In de beslissing op bezwaar heeft het college van Maassluis de bezwaren tegen de bomenkap ongegrond verklaard en besloten dat één boom gespaard zou blijven. Dit betekende wel dat, volgens de gemeente Maassluis, nog altijd in plaats van 36 nu 35 bomen gekapt mochten worden. De gemeente vond dat ze de kapvergunning dan wel konden gebruiken.” De kapvergunning is door de rechtbank geschorst tot in de bodemprocedure uitspraak wordt gedaan in het beroep dat Natuurlijk Waterweg-Noord heeft ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van 23 december 2022.

Sporthal

Volgens de gemeente Maassluis is de bomenkap noodzakelijk voor het realiseren van een sporthal met bijbehorende parkeerplaatsen. ,,Hiervoor moet naar schatting 2/3 van het roekenbos verdwijnen. Natuurlijk Waterweg-Noord is niet tegen een nieuwe sporthal, maar is tegen de sporthal op deze locatie omdat dit ten koste gaat van het toch al schaarse groen en beschermde natuur binnen de gemeente Maassluis. Natuurlijk Waterweg-Noord hoopt dat de gemeente Maassluis nu serieus gaat kijken naar betere alternatieven.”

Roeken

,,Het gaat niet goed met de roek in Nederland. Sinds het jaar 2000 is het aantal roeken met 1/3 afgenomen. De staat van instandhouding wordt tegenwoordig beoordeeld als matig tot ongunstig. De roek komt in West-Nederland, waaronder Zuid-Holland, bijna niet voor. De roekenkolonie in Maassluis is daarom een positieve uitzondering, iets waar de gemeente Maassluit trots op mag zijn, maar ook deze kolonie loopt dus gevaar.”