Categorieën

Service

Raad niet overtuigd van noodzaak geheimhouding rond kademuur Noordgeer

Raad niet overtuigd van noodzaak geheimhouding rond kademuur Noordgeer
Politiek

Raad niet overtuigd van noodzaak geheimhouding rond kademuur Noordgeer

  • Redactie
  • 02-12-2020
  • Politiek
Raad niet overtuigd van noodzaak geheimhouding rond kademuur Noordgeer
MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis is niet overtuigd van de noodzaak om de kosten voor vervanging van de kademuur aan de Noordgeer-Heldringstraat geheim te houden, dat blijkt uit de commissievergadering van dinsdagavond.

Op de agenda van de commissievergadering stond het raadsvoorstel over de ‘financiële consequenties’ voor het vervangen van de kademuur aan de Noordgeer-Heldringstraat. Bij het raadsvoorstel hoort de financiële bijlage, die geheim is. Over de inhoud van dat document kon tijdens de openbare commissievergadering dus geen vragen worden gesteld.

En dat was tot ongenoegen van een aantal fracties, voornamelijk de VSP Maassluis en Maassluis Belang. Die vinden dat de stukken in de openbaarheid besproken moeten worden. Hierna ging het in de commissievergadering alleen nog over de vraag of het noodzakelijk is het document geheim te houden en waarom er voor geheimhouding gekozen is.

Geheimhouding

Tijdens de gemeenteraadsvergadering, die volgde op de commissievergadering, stonden het raadsvoorstel en het bekrachtigen van de geheimhouding van het document op de agenda. De raad was het er over eens dat er ‘uit goed fatsoen’ gekozen moest worden het document voorlopig geheim te houden. Wethouder Voskamp krijgt de tijd uit te leggen waarom ervoor gekozen is het document als geheim te betitelen. Het raadsvoorstel werd uitgesteld.

Kademuur Noordgeer-Heldringstraat

In het raadsvoorstel staat beschreven dat er een plan is voor de kademuur aan de Noordgeer-Heldringstraat. De kademuur zou vervangen worden door een ‘talud’. Om dat voor elkaar te krijgen moesten er afspraken gemaakt worden met het zand- en grindbedrijf. Welke (financiële) afspraken er gemaakt zijn, staat beschreven in het geheime document. Duidelijk is wel dat de zandtrechters die nu nog op de kade staan, verplaatst worden naar het eigen terrein van het bedrijf.

Nieuwe commissievergadering

De commissievergadering werd voor nu uitgesteld. Wanneer het document geheim blijft, wordt er een besloten commissievergadering geagendeerd. Zo niet, dan komt er een openbare vergadering.