Categorieën

Service

Veel meer Maassluise gedupeerden toeslagaffaire

Veel meer Maassluise gedupeerden toeslagaffaire
Nieuws

Veel meer Maassluise gedupeerden toeslagaffaire

  • Redactie
  • 20-05-2021
  • Nieuws
Veel meer Maassluise gedupeerden toeslagaffaire
MAASSLUIS - Er zijn in de drie steden aan de Maasmond veel meer gedupeerden door de Kindertoeslagaffaire dan eerder gedacht. In plaats van de 240 getroffen gezinnen waarvan tot voor kort werd uitgegaan, blijken er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ongeveer 940 gezinnen met kindertoeslag in de mangel van de Belastingdienst terecht te zijn gekomen.

Stroomopwaarts reageert met het aannemen van extra personeel. Het participatiebedrijf is in de drie gemeenten aangesteld om de gevolgen van de problemen met de toeslag recht te trekken.

Daarbij ging het in uit van gegevens van de Belastingdienst. Die stelde in december afgelopen jaar dat het zou gaan om ongeveer 240 gedupeerden in het bedieningsgebied van Stroomopwaarts. "Inmiddels blijkt dat veel meer inwoners gedupeerd zijn", aldus het participatiebedrijf. "Het aantal gedupeerden groeit nog steeds." De Belastingdienst gaat nu uit van ongeveer 940 gezinnen. "Het lijkt erop dat de Belastingdienst hier onvoldoende inzicht in heeft. Dat maakt dat wij ons grote zorgen maken over de opeenstapeling van fouten bij de belastingdienst", aldus Stroomopwaarts in een verklaring.

Begin dit jaar is er, in opdracht van de colleges van de drie gemeenten, door Stroomopwaarts een Meldpunt Toeslagen opgericht. Stroomopwaarts riep getroffen gezinnen op om zich te melden voor hulp en ondersteuning bij hun problemen. In eerste instantie verkreeg Stroomopwaarts geen gegevens van de Belastingdienst over gezinnen die (mogelijk) slachtoffer waren van de affaire. Inmiddels worden er wel lijsten gedeeld, aldus Stroomopwaarts.

De grote toestroom van gedupeerden noopt het participatiebedrijf om de capaciteit van het meldpunt nogmaals uit te breiden. De Vlaardingse wethouder Bart de Leede: “Wij vinden het echt noodzakelijk om zo snel mogelijk contact te kunnen leggen met ouders om tot oplossingen voor de problemen te komen. Het gaat vaak om echt schrijnende situaties”.

Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld en het gaat niet alleen financiële problemen, maar ook om problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De gemeenten leveren ondersteuning op deze gebieden. 

In december 2020 is door het kabinet besloten dat de gedupeerde ouders € 30.000,- zouden ontvangen. "Dit bedrag is – voor wie ernstig in de problemen is geraakt – meestal niet voldoende. Gezien de omvang van de problematiek bestaat de hulp vanuit het meldpunt in eerste instantie vooral uit het creëren van rust en overzicht en daarnaast het geven van ondersteuning."

Het Meldpunt Toeslagen zet zich in om iedereen binnen twee maanden te spreken te krijgen en samen de problemen en gewenste hulp te bespreken, aldus het bericht. "De gedupeerden hebben al jaren het label van fraudeur. Ouders komen nu eindelijk wel in aanmerking voor hulp en het is van belang om deze hulp zo snel mogelijk te kunnen regelen. De medewerkers van het meldpunt zetten in op maatwerk. (..) Het langer bevriezen van private schulden is hierbij een belangrijk onderwerp. Met het leveren van maatwerk sluiten we niet uit dat het overnemen van schulden ook aan de orde kan komen."

Stroomopwaarts MVS

Koningshoek 93.050, Maassluis

Meer over Stroomopwaarts MVS →