CDA Maassluis stelt vragen over Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

14-02-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zou de norm niet halen om binnen vijf dagen 90% van de meldingen te beoordelen op ernst en binnen tien weken 80% van alle onderzoeken af te ronden en een vervolgtraject in te zetten. Het CDA Maassluis wil van het college van burgemeester en wethouders middels schriftelijke vragen onder andere weten wat dit betekent voor Maassluis en hoe er wordt omgegaan met de meldingen met acuut gevaar.

CDA Maassluis constateert dat in de laatste drie maanden van 2018 de regio Rotterdam de gewenste normen ‘bij lange na’ niet haalt: ,,Zelfs minder dan 60%. Hoe komt het dat de normen nu nog niet gehaald worden,’’ vraagt de partij aan het Maassluise college. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waar ook inwoners van Maassluis terecht kunnen wanneer er hulp nodig is bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling, doorliep in 2017 een verbetertraject en is per 1 januari 2018 een zelfstandige stichting. Dit zou moeten helpen om binnen de normen een vervolgtraject in te zetten.

,,Tijdens een werkbezoek aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is ons verteld dat half oktober 2018 de inspectie weer zou langskomen,’’ schrijft CDA Maassluis. ,,Wat waren de bevindingen van de inspectie?’’ Bovendien wil de partij weten wat dit betekent voor Maassluis en hoe er wordt omgegaan met meldingen met acuut gevaar. Tenslotte vraagt CDA Maassluis wat de ervaringen zijn met de nieuwe meldcode huiselijk geweld dat 1 januari 2019 is ingegaan. De vernieuwde meldcode zou ervoor moeten zorgen dat acute of structurele onveiligheid beter op de radar komt.

 

 Gerelateerd