Categorieën

Service

Aanvraag voor nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis

Aanvraag voor nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis
Onderwijs

Aanvraag voor nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis

  • Redactie
  • 05-11-2021
  • Onderwijs
Aanvraag voor nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis
MAASSLUIS – Het Stichting Islamitisch College heeft een vraag ingediend bij de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voor het stichten van een nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis, dat meldt het Maassluise college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De procedure voor het stichten van een nieuwe school is op 1 februari 2021 veranderd, zo meldt het Maassluise college. Een aanvraag gaat nu niet meer via de gemeente, maar rechtstreek naar de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Het Islamitisch college, gevestigd in Schiedam, heeft medio 2021 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor het stichten van een nieuwe Islamitische basisschool in Maassluis.

Besluit
Het initiatief is momenteel gepubliceerd op de website van Duo en vanaf 1 juli kunnen ouders ‘ouderverklaringen’ afgeven waaruit de belangstelling moet blijken. Na 1 november zullen DUO en de inspectie van Onderwijs de aanvraag beoordelen. Voor 1 juni 2022 zal de minister een besluit nemen over de aanvraag.

,,De initiatiefnemers van een nieuwe school moeten ook met bestaande schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in gesprek gaan over hun plannen voor een nieuwe school”, aldus het college. ,,Wij zullen in onze overleggen met de schoolbesturen vragen naar de inzichten van de verschillende partijen.”

Vervolg
Als de aangevraagde school wordt toegewezen door de minister, dan houdt dit in dat op 1 augustus 2021 de nieuwe bassischool kan starten. Daarbij is een jaar uitstel mogelijk. ,,Het schoolbestuur kan dan de gemeente vragen om te voorzien in de huisvesting. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de huisvesting van zo’n nieuwe basisschool. Op dat moment start het gesprek met het Islamitisch College en de vier schoolbesturen over de huisvesting, het sociaal beleid en de Lokale Educatieve Agenda."

,,Nadat de school gesticht is zijn er verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als school te kunnen blijven bestaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit en de groei van de school en worden ook beoordeeld de Inspectie.”