Categorieën

Service

College geen voorstander gaswinning langs de stad

College geen voorstander gaswinning langs de stad
Politiek

College geen voorstander gaswinning langs de stad

  • Redactie
  • 11-04-2015
  • Politiek
College geen voorstander gaswinning langs de stad

Nieuwe gaswinlocatie langs de A20 in Maasland.

MAASSLUIS - Het college van b en w is geen voorstander van gaswinning binnen of tegen de gemeentegrens van Maassluis. "Wij zijn kritisch op de gevolgen van en de invloed op onze gemeente. Naar aanleiding van de MER (Milieueffectrapportage) en de bevindingen van het Hoogheemraadschap van Delfland zullen wij kijken naar een definitief standpunt, waarbij wij blijven staan voor de belangen van onze gemeente," zegt het college op schriftelijke vragen van D66.

D66 in Maassluis stelde vragen aan het college van b en w nadat bekend werd dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning bij Coldenhove wilde uitbreiden (dit is ondertussen gebeurd) en een nieuwe locatie wil openen langs de A20 aan de kant van Maasland, ter hoogte van Lely.

De fractie schreef toen in vragen aan het college: "De kans op bodemdaling en bevingen zijn groot bij gaswinning in de bodem van Midden-Delfland en Maassluis, zoals in Groningen is gebleken. De kans dat Maassluis hier in de toekomst mee te maken krijgt is eveneens groot. Wij hebben vernomen dat ook het Hoogheemraadschap van Delfland hier kritisch tegenover staat."

Het college geeft aan dat momenteel de NAM bezig is met het voorbereiden van de MER, maar dat deze procedure is gestaakt vanwege de onduidelijkheid over de invloed op de bodem en de grondwaterstand. Om deze reden is de NAM in overleg met het Hoogheemraadschap Delfland en zal de NAM voorafgaand aan de MER-procedure extra onderzoek doen naar eventuele bodemdaling. Het college wordt, op aandringen van het college zelf, actief betrokken bij dit onderzoek en zullen de procedure en de rapporten kritisch bestuderen en, indien hiervoor aanleiding is, op reageren.

Alleen de gemeente waarin de gaswinning zal plaatsvinden heeft overigens de mogelijkheid om dit tegen te houden. In dit geval is dit Midden-Delfland. De gemeente moet namelijk goedkeuring geven om het bestemmingsplan te wijzigen. Als de gemeente dit niet doet kan de NAM geen gas winnen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Ridderkerk gaswinning daar tegengehouden. Het Maassluise college geeft echter ook aan dat in theorie het ministerie van Economische Zaken tegen dit besluit in kan gaan, zodat activiteiten alsnog plaats kunnen vinden.