Categorieën

Service

Edo Haan wil burgemeester van Maassluis blijven

Edo Haan wil burgemeester van Maassluis blijven
Politiek

Edo Haan wil burgemeester van Maassluis blijven

  • Redactie
  • 26-02-2021
  • Politiek
Edo Haan wil burgemeester van Maassluis blijven
MAASSLUIS - Op 2 november 2021 is het zes jaar geleden dat Edo Haan werd geïnstalleerd als burgemeester van Maassluis. De zittingsperiode van een burgemeester is zes jaar en daarna kan hij of zij worden herbenoemd. Burgemeester Edo Haan heeft te kennen gegeven dat hij graag in aanmerking wil komen voor herbenoeming.

Onlangs is de aftrap gegeven voor de herbenoemingsprocedure door middel van een goed gesprek tussen de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Maassluis. De procedure wordt nu vervolgd met het instellen van een vertrouwenscommissie die de herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. 

Vertrouwenscommissie aan het werk

De vertrouwenscommissie wordt samengesteld uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad en heeft tot taak een Verslag van Bevindingen op te stellen met een conceptaanbeveling tot herbenoeming. Er wordt naar gestreefd om dit verslag medio 2021 af te ronden. 

De gemeenteraad dient de aanbeveling vervolgens vast te stellen en ter kennis te brengen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de herbenoeming kan plaatsvinden via een Koninklijk Besluit.