Categorieën

Service

Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld

Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld
Gezond

Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld

  • Redactie
  • 03-05-2022
  • Gezond
Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld
MAASSLUIS - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Het vertrouwen van de inspectie dat de thuiszorgaanbieder zichzelf alsnog weet te verbeteren is beperkt. Daarom stelt de inspectie verscherpt toezicht in. Felay Thuiszorg moet binnen een half jaar maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Op 8 maart bracht de inspectie een bezoek aan Felay Thuiszorg. Dit na een eerder bezoek in maart 2021. De inspectie stelt nu vast dat Felay Thuiszorg nog steeds niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg voldoet. Zo zijn een aantal zorgverleners onvoldoende gekwalificeerd en vakbekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren. Bovendien ziet de inspectie dat het toedienen van medicijnen en het controleren hiervan niet altijd op een juiste manier gebeurd. 

Verder constateert de inspectie dat er actuele informatie over de zorg van clienten ontbreekt in de zorgplannen van de wijkverpleging. Ook heeft de bestuurder onvoldoende zicht op de huidige stand van zaken en de verbeteringen die nodig zijn. De inspectie vindt dat de zorgverleners de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren door onder andere blijvend met elkaar te reflecteren op het eigen functioneren. Verder meot Felay Thuiszorg zich van de inspectie inspannen om eht intern toezicht zo te organiseren dat het voldoet aan de vereisten van de Wet toetreding zorgaanbieders. 

,,Gezien de risico’s bij de inzet van onvoldoende deskundig personeel verwacht de inspectie dat Felay per direct alleen zorgverleners inzet voor zorg waar zij bevoegd en/of bekwaam voor zijn. Hierover moet Felay Thuiszorg voor 25 juni 2022 een resultaatverslag opsturen", aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Felay Thuiszorg moet voor 25 oktober 2022 maatregelen nemen om te voldoen aan de overige normen van goede en veilige zorg. ,,De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen."