Categorieën

Service

Geen vaste camera’s bij metrostations in Maassluis

Geen vaste camera’s bij metrostations in Maassluis
Nieuws

Geen vaste camera’s bij metrostations in Maassluis

  • Redactie
  • 22-12-2021
  • Nieuws
Geen vaste camera’s bij metrostations in Maassluis
MAASSLUIS – Er komen geen vaste camera’s bij metrostation Maassluis Centrum, dat meldt het Maassluise college in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Wanneer het nodig is, plaatst de gemeente wél een mobiele camera op de stationspleinen.

In een raadsvergadering op 16 juni 2020 zegde het college toe de gemeenteraad te informeren over vaste en mobiele camera’s in de openbare ruimte en in te gaan op de vraag of het mogelijk is vaste camera’s te plaatsen bij de drie metrostations in Maassluis. Omdat er onder andere geen sprake is van langdurige, structurele problemen rond de openbare orde bij de drie metrostations, is er geen noodzaak voor het plaatsen van camera’s. Bovendien kan de gemeente eerst andere, minder zware maatregelen nemen voordat wordt overgegaan tot het plaatsen van vaste camera’s. ,,Op basis van het huidige veiligheidsbeeld is het, naast het ontbreken van juridische onderbouwing voor vaste camera’s, ook effectiever om in te zetten op andere instrumenten”, aldus het college.

Het college ziet dat incidenten en overlast in de openbare orde met enige regelmaat blijven terugkomen, maar dat deze verspreid over de stad plaatsvinden.  ,,Hierbij valt te denken aan fietsendiefstallen die niet alleen op de stationspleinen, maar bijvoorbeeld ook bij winkelcentrum Koningshoek, in de binnenstad en elders in de stad plaatsvinden.” Dat geldt volgens het college ook voor vernielingen en inbraken. ,,De inzet van de mobiele camera’s voldoet tot op heden heel goed. Het is meer voor de hand liggend om tijdelijk een mobiele camera te plaatsen bij stations, wanneer hiertoe aanleiding is, en pas over te gaan tot het plaatsen van vaste camera's als blijkt dat de openbare orde-problemen wel structureel aan de orde zijn."

Het college zegt toe door te gaan met het plaatsen van de mobiele camera’s. In 2022 wordt een nieuwe mobiele camera aangeschaft om één van de twee huidige camera’s te vervangen.