Categorieën

Service

Gemeente maakt geen gebruik van algoritmen

Gemeente maakt geen gebruik van algoritmen
Politiek

Gemeente maakt geen gebruik van algoritmen

  • Redactie
  • 02-04-2021
  • Politiek
Gemeente maakt geen gebruik van algoritmen
MAASSLUIS – De gemeente Maassluis, stroomopwaarts en ROG-plus maken geen gebruik van algoritmen. Alleen Stroomopwaarts maakt gebruik van risicoprofilering bij de handhaving van de Participatiewet. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de Verenigde Senioren Partij Maassluis (VSP).

De VSP liet door middel van schriftelijke vragen weten bezorgd te zijn over het gebruik van algoritmen en risicoprofilering bij de opsporing van bijvoorbeeld bijstandsfraude. Het Maassluise college laat desgevraagd weten dat er in Maassluis geen gebruik wordt gemaakt van algoritmen. Alleen binnen Stroomopwaarts wordt gebruik gemaakt van risicoprofilering bij de handhaving van de Participatiewet.

Risicoprofilering

Naast de verplichting bijstandsuitkeringen te verstrekken vanuit de Participatiewet heeft de gemeente ook de verplichting hier controle en handhaving op in te zetten, zo meldt het Maassluise college. ,,Wij gebruiken binnen Stroomopwaarts een risicoprofiel voor de gerichte controle op rechtmatigheid. De signalen die daaruit voort kunnen komen, zijn een startpunt voor een individueel onderzoek door de afdeling handhaving”, aldus het college.

Het risicoprofiel heeft volgens het college ‘op zich geen nadelig effect op individuele inwoners’.  ,, Het daaruit voortkomende onderzoek kan uiteraard, na hoor en wederhoor, wel gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering van individuele inwoners als blijkt dat er sprake is van misbruik, schending van de inlichtingenplicht of fraude.”

Signalen

Het college is het met de VSP eens dat inwoners van Maassluis geen onnodige nadelige invloed mogen ondervinden. ,,Risicoprofilering wordt gebruikt voor het vinden van signalen. Signalen kunnen leiden tot een onderzoek door een consulent. Uiteraard wordt hierbij de geldende wet- en regelgeving van de privacy van de inwoners strikt in acht genomen. Het is ook goed om te realiseren dat een signaal van een computer niet kan leiden tot het beëindigen van een uitkering, maar dat het signaal een startpunt levert voor een onderzoek.”