Categorieën

Service

Handhaven inrijverbod Verlengde Noordvliet ‘vrij moeilijk’

Handhaven inrijverbod Verlengde Noordvliet ‘vrij moeilijk’
Nieuws

Handhaven inrijverbod Verlengde Noordvliet ‘vrij moeilijk’

  • Redactie
  • 02-11-2021
  • Nieuws
Handhaven inrijverbod Verlengde Noordvliet ‘vrij moeilijk’

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Het inrijverbod voor doorgaand verkeer aan de Verlengde Noordvliet is ‘vrij moeilijk’ te handhaven. Dat schrijft het Maassluise college naar aanleiding van schriftelijke vragen van VVD Maassluis.

De fractie van VVD Maassluis stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het sluipverkeer dat gebruikt maakt van de Verlengde Noordvliet. De partij wil dat de gemeente maatregelen neemt om het sluipverkeer tegen te gaan.

Snelheidsdisplay
Allereerst vroeg de partij naar de resultaten van een snelheidsdisplay dat in het voorjaar in 2019 werd geplaatst. Uit de gegevens van het display blijkt dat gemiddeld 164 motorvoertuigen per etmaal van de weg gebruik maken. Dat gebeurt met een gemiddelde snelheid van 21 km/uur. ,,85% reed niet harder dan 28 km/uur. De overige 15% reed harer dan 28 km/uur, maar gezien de geldende maximumsnelheid van 30 km/uur houden weggebruikers zich goed aan de snelheid”, aldus het college.

Inrijverbod
Een aantal jaar geleden is er al een inrijverbod ingesteld voor doorgaand verkeer: gesloten voor alle motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer. ,,Het probleem is dat bestemmingsverkeer niet te controleren is en ook snelheidscontroles in 30 km/uur-straten wordt niet gecontroleerd. Het is vrij moeilijk om dit verbod te handhaven en het doorgaande autoverkeer te weren. Een mogelijkheid is om met ‘ontheffingen’ te werken, alleen bewoners krijgen dan een ontheffing. Wel moet een regeling worden getroffen voor niet-bewoners/bezoekers die wel een bestemming hebben in deze straat.”