Categorieën

Service

Hogere personeelskosten gemeente door externe inhuur

Hogere personeelskosten gemeente door externe inhuur
Nieuws

Hogere personeelskosten gemeente door externe inhuur

  • Redactie
  • 13-04-2023
  • Nieuws
Hogere personeelskosten gemeente door externe inhuur
MAASSLUIS – De gemeente Maassluis heeft in 2022 meer personeelskosten gehad  dan geraamd. Het gaat in totaal om ongeveer €1,1 miljoen. Volgens de gemeente wordt de overschrijding voornamelijk veroorzaakt door een hoger ziekteverzuim, moeilijk vervulbare vacatures en veel wisselen van personeel.

,,Om ondanks de omstandigheden toch de dienstverlening op peil te kunnen houden, is ingehuurd waar nodig”, zo schrijft wethouder Corine Bronsveld in een informatiebrief aan de gemeenteraad. ,,In het algemeen kan worden gesteld dat de inhuurkosten hoger zijn dan eigen personeel en dat er geen budget is voor vervanging bij langdurig ziekte. Door de gespannen arbeidsmarkt worden er in sommige gevallen ook arbeidsmartkttoelagen ingezet die niet zijn geraamd.”

De overschrijding van personeelkosten komt op circa €1,1 miljoen terecht. €5 ton kan worden opgevangen binnen de programmabudgetten. ,,De overschrijdingen zijn grotendeels op de ICT, verkeer, afval, projecten, management en communicatie. Deze extra inzet kon echter, naar nu blijkt, niet opgevangen worden door het beschikbare personeelsbudget in 2022.”

De jaarrekening kent volgens de gemeente ‘naar het zich nu laat aanzien’ een positief resultaat. ,,Wij vinden het belangrijk de raad specifiek over deze overschrijding te informeren voordat de jaarrekening 2022 wordt aangeboden. We moeten constateren dat in 2022 de monitoring van de personele lasten, de processen rondom inhuur en de verplichtingen onvoldoende zijn geweest.”

De gemeente wil in 2023 extra inzetten om de rapportages en de processen rondom personeel en inhuur op orde te krijgen. ,,Bij de maatregelen moet worden gedacht aan het juist vastleggen van besluiten rondom formatiewijzigingen en inhuur van personeel, verbetering van administratieve processen, beter vastleggen van verplichtingen en de maandelijkse monitoring van de personeelslasten.”

Tijdens de behandeling van de jaarrekening en de thema-avond met de accountant, hebben de gemeenteraadsleden gelegenheid om hier verder van gedachten over te wisselen.