Categorieën

Service

‘CleanUp-team’ zorgt voor schoon schoolplein

‘CleanUp-team’ zorgt voor schoon schoolplein
Onderwijs

‘CleanUp-team’ zorgt voor schoon schoolplein

  • Redactie
  • 14-04-2022
  • Onderwijs
‘CleanUp-team’ zorgt voor schoon schoolplein

Het team gaat zorgen voor een schone leef- en woonomgeving op het schoolplein en de directe omgeving. (Foto: Gemeente Maassluis/Rob Goudriaan)

MAASSLUIS - Maandag 11 april werd op OBS De Parasol gestart met een omslag in de aanpak van afval en zwerfvuil van en om de school. De gemeente Maassluis steunt het initiatief voor Afvalvrije Scholen van 'Stichting van Afval naar Grondstof' en gaf de school daarom diverse ‘Grondstofunits’ en hulpmaterialen ter bestrijding van zwerfvuil.  

In iedere klas is er nu structuur aangebracht om afval bij de bron te sorteren. Dat betekent dat al het afval op soort gescheiden wordt. Met behulp van de slogan ‘Met gemak alle afval in de juiste bak’ wordt PMD (Plastic, Metalen, Drankkartons), GFT (fruitschillen e.d.) en papier gescheiden ingezameld. Ook batterijen, pennen/doppen en meer chemisch afval wordt gescheiden.  

CleanUp-team 

Het Clean Up-team bestaat voor het komende schooljaar uit een groep van vijf leerlingen, onder leiding van Nienke Verra, leerkracht van groep 8. Het team gaat zorgen voor een schone leef- en woonomgeving op het schoolplein en de directe omgeving. Dus ook rondom school bij flats en groenstroken.

Het team is uitgerust met een streetmaster/grijparm, een zwerfvuil/verzamelring, handschoenen en een opvallend lichtgevend hesje met opschrift ‘Wij houden de buurt schoon. U ook?'. Hiermee wil het team de bewoners aansporen om zelf ook mee te doen aan het zwerfvuilvrij maken en houden van hun eigen woon- en leefomgeving. Zo draagt iedereen zijn steentje bij en worden de leerlingen spelenderwijs meer bewust van het afvalprobleem en de effecten ervan op ons milieu. Het spreekwoord is niet voor niets: ‘Jong geleerd, is oud gedaan.’

Vrolijk

Directeur Anja Kusters gaf blijk van haar ambitie: ,,Bij binnenkomst van de school 's ochtends wil ik geen zwerfvuil meer zien.”  Naar eigen zeggen wordt de directeur er vrolijk van als binnen de school er alles netjes uit zal gaan zien. De leerlingen mogen dit in hun eigen omgeving ook gaan vertellen aan opa en oma en ooms en tantes. 

Voor het nieuwe schooljaar wordt een nieuw CleanUp-team samengesteld. Het is wel de bedoeling dat iedere leerling daadwerkelijk deze boodschap tot zich gaat nemen en uitdragen. Anja Kusters sloot de dag af met de woorden: ,,Wij gaan er iets moois van maken en wij zijn blij vandaag deze stap te zetten. Speciaal woord van dank aan gemeente Maassluis en de Stichting ‘Van Afval naar Grondstof’ die ons terzijde staan."