Categorieën

Service

‘Twijfels over functioneren SeniorenWelzijn’

‘Twijfels over functioneren SeniorenWelzijn’
Politiek

‘Twijfels over functioneren SeniorenWelzijn’

  • Redactie
  • 15-05-2020
  • Politiek
‘Twijfels over functioneren SeniorenWelzijn’
MAASSLUIS – Bewonerscommissie de Vliet heeft twijfels over het functioneren van SeniorenWelzijn. Bovendien vraagt de commissie in een brandbrief aan het Maassluisse college kritisch te kijken naar de subsidie die SeniorenWelzijn vanuit de gemeente ontvangt. ,,We krijgen sterk het gevoel dat er geen enkele reëele controle is hoe het geld daadwerkelijk wordt besteed.” De Verenigde Senioren Partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de brief.

Bewonerscommissie de Vliet stelt in de brief aan de gemeente dat de besteding van het subsidiegeld dat SeniorenWelzijn ontvangt ‘ondoorzichtig’ is: ,,We missen een verdieping in de bestede uren waardoor het een soort ‘natte vingerwerk’ is waarin zeer makkelijk met uren en activiteiten kan worden geschoven om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidieaanvraag.”

Klachten

Uit de brief blijkt verder dat activiteiten, zoals de klaverjasmiddag en dansclub, alleen doorgang kunnen vinden door vrijwilligers. ,,Zonder die vrijwilligers zou men tegen een lege zaal aankijken. Klachten van de vrijwilligers: ‘SeniorenWelzijn zie je nooit bij activiteiten, doen niets en er kan niets. Nooit is er geld voor iets’. Waar is subsidiegeld dan werkelijk aan besteed behalve aan gebouwen, kantoorbenodigdheden, management- en personeelskosten,” wil de bewonerscommissie van het college weten.

Coronacrisis

,,Juist nu, in deze covid-19 periode, klagen bewoners over de onzichtbaarheid van SeniorenWelzijn,” constateert de bewonerscommissie. ,,Wat heeft SeniorenWelzijn tot nu toe gedaan, althans, iets waar de kwetsbare ouderen in de Vliet iets van merken? We zijn dan snel klaar met het antwoord. Praktisch gezien heeft SeniorenWelzijn de recreatieruimte gesloten en een poster en twee nieuwsbrieven gemaakt. Daarnaast is er drie keer per week een spreekuur in de Vliet en vindt er een belronde plaats. Het spreekuur wordt minimaal bezocht en veelal door dezelfde mensen.” De bewonerscommissie schrijft bovendien het gevoel te krijgen dat SeniorenWelzijn achterover leunt.

Subsidie

Met de brandbrief vraagt de bewonerscommissie aan het college kritisch te krijgen naar de verstrekking van de subsidie en te onderzoeken of SeniorenWelzijn zich aan de gestelde voorwaarden houdt. ,,De Gemeente Maassluis heeft besloten 68.150 euro extra beschikbaar te stellen in het kader 'bestrijding van eenzaamheid' voor diverse bewoners in Maassluis. Een mooie geste. We mogen hopen dat het niet toegestaan is voor organisaties zoals SeniorenWelzijn hierop een beroep te doen.”

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van de brief van de bewonerscommissie, heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij willen onder andere weten of het college van plan is gedetailleerd te reageren op de brief en op welke termijn ze dit van plan is te doen. Bovendien vraagt de partij of de ‘geschetste situatie aanleiding geeft tot een grondige reflectie op de bestaande subsidierelatie met SeniorenWelzijn’.