Categorieën

Service

Maassluis krijgt geld voor ontwikkeling haven

Maassluis krijgt geld voor ontwikkeling haven
Nieuws

Maassluis krijgt geld voor ontwikkeling haven

  • Redactie
  • 06-10-2021
  • Nieuws
Maassluis krijgt geld voor ontwikkeling haven
MAASSLUIS - De gemeente Maassluis krijgt 650 duizend euro uit de Erfgoed Deal. Met dit geld gaat de gemeente de eerste stappen zetten uit het ‘10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’. Het programma Erfgoed Deal van de Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om erfgoed een zinvolle en zichtbare rol te geven in stedelijke ontwikkeling. Vandaag werd bekend dat de aanvraag van Maassluis is gehonoreerd.

Wethouders Corine Bronsveld van Cultuur en Sjef Evers van Duurzaamheid en Financiën zijn blij met de toekenning. ,,Maassluis wil de potentie van maritiem erfgoed benutten, versterken en verduurzamen. Met het geld uit het Erfgoed Deal programma kunnen wij daar een enorme impuls aan geven.”

Plan voor historisch maritiem Maassluis
Het 10 jaren ontwikkelplan historisch maritiem Maassluis, dat in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd, vormt de basis van de aanvraag bij het Programmabureau Erfgoed Deal. Twee keer per jaar wordt hiervoor een aantal projecten toegevoegd aan het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal. In het totaal heeft de rijksoverheid 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te stimuleren erfgoed een rol te geven bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp op weg naar een duurzamer Nederland.

De afgelopen maanden heeft de gemeente met een groot aantal stakeholders, zoals de Stichting Sleepboothaven Maassluis, Ervaar Maassluis en de Erfgoedkwartiermakers gewerkt aan een voorstel. Doel van deze aanvraag is om het maritieme erfgoedensemble van schepen, havens, havenpanden en musea in te zetten als vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling van het historische havengebied en de stadskern van Maassluis.

Haven als kracht van Maassluis
De eerste stap is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma voor de historische schepen in de haven. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea bevorderd, waardoor Maassluis meer bezoekers kan trekken. De tweede stap is de ontwikkeling van een zogenoemd Living Lab in het havengebied. In dit Lab worden verduurzamingstechnieken voor schepen, havens en havenpanden ontwikkeld, getest en toegepast. Deze technieken dragen bij aan de energietransitie én aan de exploitatie van het maritieme ensemble. Doel is dat op termijn alle betrokken partijen door samenwerking meer kunnen bereiken en verdienen dan wanneer ieder op zich blijft werken. Dat is goed voor henzelf, voor de stad en garandeert het behoud van het varende erfgoed.

Hotspot voor varend erfgoed
Het inzetten van het maritieme erfgoed voor de ontwikkeling van het havengebied leidt er toe dat Maassluis op termijn een hotspot wordt voor recreatie met historisch varend erfgoed en een broedplaats is voor kennis over verduurzaming van maritieme ensembles. De derde stap is de ontwikkeling van een gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, die op termijn de samenwerking zal borgen tussen de schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven.