Categorieën

Service

Maassluis maakt ook zonder agenda werk van inclusie

Maassluis maakt ook zonder agenda werk van inclusie
Gezond

Maassluis maakt ook zonder agenda werk van inclusie

  • Redactie
  • 05-03-2021
  • Gezond
Maassluis maakt ook zonder agenda werk van inclusie

MAASSLUIS – Maassluis is een gemeente die werk maakt van inclusie, in de breedste zin. Dat stelt het college van burgemeester & wethouders van de stad in een reactie op vragen van de Verenigde Senioren Partij (VSP).

Die fractie had eind januari B&W voorgelegd dat Maassluis niet voorkomt op een lijst van gemeenten met een Lokale Inclusie Agenda en evenmin op een lijst van gemeenten die daaraan werken. De VSP wilde graag weten wanneer dit wel het geval zal zijn – want ‘het college draagt met regelmaat uit dat in Maassluis iedereen moet kunnen meedoen’.

B&W stelt nu dat er andere wegen zijn om te werken aan inclusie dan de Lokale Inclusie Agenda. Daartoe is ook geen wettelijke verplichting. Maassluis kent zijn nota Samen Doen, een integraal plan voor het hele sociale domein, aldus het college. En die nota gaat verder dan de toegankelijkheid van mensen met een beperking.

Het college geeft enkele voorbeelden: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die beoogt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen; een plan voor verbetering van de ‘gidslijnen’ voor blinden en slechtzienden in de stad en een beheersplan met een inventarisatie van bankjes in de stad, plus aandacht voor de kwaliteit van trottoirs en fietspaden; inclusief sporten dat door de gemeente wordt gestimuleerd, onder meer door steun aan een werkgroep die sportverenigingen wil enthousiasmeren om open te staan voor leden met een handicap.

Verder ‘sluit de gemeente aan bij initiatieven in de stad’, zoals met een bijdrage aan een sportvereniging met een nieuwe groep voor mensen met een handicap, samenwerking met de nieuwe kinderambassadeur van stichting Het Gehandicapte Kind en door bij de ‘nieuwere sportaccomodaties’ te werken met een bouwbesluit waarin toegankelijkheid is gewaarborgd.

“We hebben ervoor gekozen om alle tijd en energie te stoppen in het uitvoeren van acties, in plaats van het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda”, zo concludeert het college.