Categorieën

Service

Mogelijk meer woningen op ‘De Kade’

Mogelijk meer woningen op ‘De Kade’
Wonen

Mogelijk meer woningen op ‘De Kade’

  • Redactie
  • 26-06-2021
  • Wonen
Mogelijk meer woningen op ‘De Kade’

Impressie van bouwproject De Kade

MAASSLUIS – Er worden mogelijk meer woningen gebouwd op woningbouwlocatie ‘De Kade’, dat meldt het Maassluise college van burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft ‘gezien het woningtekort’ het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar gevoerd om te onderzoeken of er in de volgende fases meer woningen gebouwd kunnen worden op ‘De Kade’. Voornamelijk voor groepen die de moeilijkste positie op de woningmarkt hebben, zoals jongeren, alleenstaanden en ouderen. Op de locatie is sinds vorig jaar gestart met de bouw van de eerste fase waarbij ongeveer 250 woningen gerealiseerd worden.  

,,De gesprekken met de eigenaar van ‘De Kade’ zijn op dit moment in de afrondende fase. We verwachten kort na de zomer u (de gemeenteraad, red.) een voorstel te presenteren om een significant aantal woningen extra op ‘De Kade’ te realiseren.” Het college benadrukt dat er is onderzocht of de extra woningen goed inpasbaar zijn wat betreft parkeren, groen en verkeer.  

Verder wordt onderzocht of het mogelijk is woningen te bouwen op het voormalige ‘Van Gelderenterrein’ dat de gemeente een aantal jaar geleden van Prorail heeft aangekocht. Hoeveel woningen daar zouden kunnen komen is afhankelijk van de nieuwe spoorwegovergang die de gemeente wil aanleggen om het Havenplein te ontlasten.

Het Maassluise college wil de gemeenteraad na de zomer verder informeren over de plannen tijdens een thema-avond. Daarna wordt het aangepaste bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.