Categorieën

Service

PvdA: hoe besteden Maassluise scholen extra miljoenen?

PvdA: hoe besteden Maassluise scholen extra miljoenen?
Politiek

PvdA: hoe besteden Maassluise scholen extra miljoenen?

  • Redactie
  • 07-09-2021
  • Politiek
PvdA: hoe besteden Maassluise scholen extra miljoenen?

MAASSLUIS - De PvdA in de Maassluise raad wil graag meer weten over de besteding van de extra financiële middelen die de scholen in de stad te besteden krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

De tien basisscholen in Maassluis krijgen vanuit dat programma € 2.364.841,- te besteden, met name om vertraging van het onderwijsprogramma als gevolg van de Coronapandemie op te vangen. Andere middelen komen beschikbaar voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs via de gemeente; dan gaat het om € 494.157,-. De PvdA-fractie becijferde beide bedragen na het doornemen van de beschikbare stukken.

Voorwaarde om voor dat geld in aanmerking te komen is voor de scholen wel dat er schoolplannen worden opgesteld, en dat deze moeten worden afgestemd met de gemeente. Die zal op haar beurt voor de besteding van het bijna half miljoen euro dat haar ter beschikking is gesteld voor het onderwijs, moeten overleggen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden.

De socialisten in de raad willen graag weten of gesprekken over de besteding van de extra middelen al gaande zijn. En of daaruit al naar voren komt waar de grootste problemen te vinden zijn, dus waar Corona op de scholen toe heeft geleid en hoe vertragingen en andere problemen kunnen worden opgepakt. Als je extra geld te besteden hebt, waar geef je dat dan aan uit, is de logische vraag. De PvdA legt ook de koppeling met de arbeidsmarkt. Er is namelijk ook nog eens geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar om iets te doen aan de jeugdwerkloosheid. De fractie wil graag weten: vervult de gemeente hier ook een rol?

In de raadsvragen die de PvdA stelt komt de fractie ook met het verzoek de komende jaren op de hoogte gehouden te worden van het verloop van de te nemen maatregelen en de resultaten van de aanpak.