Categorieën

Service

Sommige Maassluizers verhuizen nooit

Sommige Maassluizers verhuizen nooit
Wonen

Sommige Maassluizers verhuizen nooit

  • Redactie
  • 28-03-2024
  • Wonen
Sommige Maassluizers verhuizen nooit

MAASSLUIS - Als jij denkt dat mensen om de haverklap verhuizen, dan heeft het CBS een verrassend nieuwtje: 10,8% van de tachtigplussers in Maassluis woont al vijftig jaar of langer op hetzelfde adres.

En dat is nog niet eens zo veel in vergelijking met andere gemeente. Oké, in Rotterdam en Schiedam zijn het er nog wat minder (respectievelijk 7,6% en 8,2%), maar in de meeste Nederlandse gemeente zijn met name oudere inwoners al heel lang niet verhuisd. Staphorst is koploper, met 31% en ook in Dinkelland (27%), Tubbergen (26%) en Losser (25%) zijn mensen honkvast. In heel Nederland woonde begin vorig jaar 12,5% van de 80-plussers al vijftig jaar of langer op hetzelfde adres. In Vlaardingen is dat percentage 12,9, in Midden-Delfland 16,7%.

Begin 2023 was de doorsnee woonduur het hoogst bij 78-jarigen. Zij woonden op dat moment bijna 25 jaar op hun huidige adres, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij moet bedacht worden dat mensen op hoge leeftijd vaak opnieuw verhuizen, naar een verzorgings- of verpleeghuis.

De tijd die mensen op hun huidige adres wonen, ook wel woonduur genoemd, neemt toe naarmate mensen ouder worden. Wanneer jongeren achttien jaar zijn daalt de woonduur, omdat zij vanaf die leeftijd vaak het ouderlijk huis verlaten. Bijvoorbeeld omdat zij op zichzelf of met anderen gaan wonen, bijvoorbeeld in een studentenhuis. Jonge vrouwen verlaten vaak eerder het ouderlijk huis dan jonge mannen. Hierdoor hebben 18- tot 27-jarige vrouwen vaak een kortere woonduur dan mannelijke leeftijdsgenoten.

Als gekeken wordt naar alle inwoners in een gemeente, wonen de mensen op Vlieland en in Groningen en Wageningen nog het kortst in hun huidige huis: dat is gemiddeld vier jaar. Andere gemeenten met een relatief korte woonduur zijn Utrecht, Amsterdam, Diemen en Delft (vijf jaar). In die gemeenten wonen veel studenten, en dat haalt de woonduur in de regel naar beneden.

De woonduur per gemeente is sterk afhankelijk van de leeftijd van de inwoners. Dit is een reden waarom de woonduur in stedelijke gebieden korter is. Een korte woonduur kan ook komen door de aantrekkingskracht van de gemeente, de aanwezigheid van onderwijsinstellingen, werkgelegenheid of door grote nieuwbouwprojecten. In Volendam-Edam hebben inwoners de langste woonduur (14 jaar), gevolgd door Dinkelland, Tubbergen, Stein en Beesel (13 jaar).

In Maassluis was de gemiddelde woonduur op het moment van meten (begin vorig jaar): 7,3 jaar.