Categorieën

Service

Start groot onderhoud gezamenlijk met aannemers

Start groot onderhoud gezamenlijk met aannemers
Nieuws

Start groot onderhoud gezamenlijk met aannemers

  • Advertorial
  • 08-04-2020
  • Nieuws
Start groot onderhoud gezamenlijk met aannemers
MAASSLUIS - Samen met de aannemers en volgens de richtlijnen van het RIVM heeft Shell Pernis een plan gemaakt waardoor de werkzaamheden van de onderhoudsstop op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden half april beginnen. We hebben er gezamenlijk vertrouwen in dat dit mogelijk is.

De petrochemische sector is een door de overheid aangewezen vitaal proces dat moet blijven doordraaien. Shell Pernis maakt de brandstoffen die transport van mensen, voedsel en apparatuur lokaal en over de hele wereld mogelijk maken. Wij maken ook de grondstoffen voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen en andere essentiële producten die juist nodig zijn om het coronavirus te bestrijden.

Het is belangrijk dat onze installaties op goede en veilige wijze blijven functioneren. Daarom is noodzakelijk onderhoud essentieel.

Tijdens een groot onderhoud, bij een raffinaderij Turn Around genoemd, gaan de fabrieken tijdelijk uit bedrijf. De industrie plant onderhoudsstops jaren van tevoren om precies te weten wat er moet gebeuren en heeft daarvoor hulp van gekwalificeerd aannemerspersoneel nodig.

Zowel Shell Pernis als de aannemers zijn heel positief en willen graag deze onderhoudsstop uitvoeren. We zijn er in alle opzichten heel goed op voorbereid en we zijn er samen klaar voor om ook onder de huidige omstandigheden aan de slag te gaan. We hebben, naast alle richtlijnen van het RIVM, ook extra
maatregelen getroffen. Want, veiligheid boven alles!

EXTRA MAATREGELEN

■ Samen met alle betrokken partijen hebben we zeer gedegen plannen opgesteld, om aan alle richtlijnen te voldoen. Deze richtlijnen en regels gelden zowel op site (het gehele fabrieksterrein) als daarbuiten, om zo besmettingen te voorkomen. De regels van de overheid zijn leidend in alle opzichten. Dit houdt onder andere in dat we op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Indien de afstand minder is dan wordt altijd gewerkt met gelaatsschermen en ander beschermende middelen;

■ We hebben gezamenlijk geanalyseerd om duidelijk te krijgen waar opeenhopingen van medewerkers te verwachten zijn, zoals bij kantines en rookruimtes. Hierdoor kunnen we gericht de juiste maatregelen treffen om er voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk daarbij aan aanpassen van uitvoeringplannen, in tijd gespreide schema’s/pauzes en een andere inrichting van de lunchruimtes;

■ We werken in vaste kleine teams om eventuele coronavirus geen kans te geven zich groot te verspreiden. Ook hebben we de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier houden we het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk. We hebben met de verspreiding van werkzaamheden het aantal medewerkers op site bijna kunnen halveren;

■ We trainen alle medewerkers hoe om te gaan met deze bijzondere omstandigheden. Die trainingen – en de handhaving – zullen doorlopen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn;

■ Er worden standaard persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.

Wonen in de buurt van industrie heeft een eigen charme en geeft soms ook overlast. Dat hoeven we u niet te vertellen. Bij onderhoudswerkzaamheden moeten we helaas bij het uit bedrijf nemen en opstarten van de fabriek fakkelen. Shell en aannemers doen er als buurman alles aan om dit veilig en zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. U kunt op ons rekenen!

Samen kunnen we de werkzaamheden in deze crisistijd aanpakken.

HEEFT U VRAGEN?

Op www.shell.nl/pernis kunt u meer informatie vinden. Vragen kunt u altijd stellen via [email protected] of via onze gratis burenlijn: 0800 – 0238044