Categorieën

Service

Ventilatie in scholen Startpunt en Ichthus wordt aangepakt

Ventilatie in scholen Startpunt en Ichthus wordt aangepakt
Onderwijs

Ventilatie in scholen Startpunt en Ichthus wordt aangepakt

  • Redactie
  • 08-09-2022
  • Onderwijs
Ventilatie in scholen Startpunt en Ichthus wordt aangepakt

Oud en jong hebben beide baat bij goede ventilatie op de plekken waar ze vaak en lang komen, zoals hier in Driemaashave en de scholen; foto van voor Corona


MAASSLUIS - Maassluis gaat werk maken van de ventilatie in de scholen Ichthus en Startpunt.

De gemeente heeft daartoe een subsidie ontvangen van het rijk. “Wij hebben opdracht verleend voor werkzaamheden in twee lokalen. Afhankelijk van de resultaten zullen wij het vervolg bepalen”, zo stelt B&W van de stad in antwoord op vragen van Forum voor Maassluis.

De vragen en het werk aan de schoolgebouwen zijn een gevolg van de problemen met de ventilatie die bleken tijdens de Coronapandemie. Sindsdien werden gebreken aan de ventilatie in kaart gebracht en overleg met de schoolbesturen leverde genoemde aanpak op voor de scholen in de Sluispolder en Steendijkpolder.

Forum voor Maassluis had het college gevraagd of het de bedoeling had ‘het management van haar eigen gebouwen en de andere eigenaren van de gebouwen van de zorginstellingen en scholen, aan te spreken op hun verantwoordelijk voor onder andere onze oude en jonge generatie’. Gebrek aan afdoende ventilatie bleek immers gevaarlijk te kunnen zin. B&W antwoordt nu dat ‘bij de verbetering van de ventilatie, de financiële middelen een knelpunt zijn’. “Er zijn subsidieregelingen, maar dan nog moet er een flinke eigen bijdrage worden vrijgemaakt. Op dit gebied zijn landelijke ontwikkelingen gaande, die echter nog niet volledig zijn uitgewerkt. Onlangs is er een nieuwe subsidieregeling van het rijk bekendgemaakt en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan een subsidie verlenen. In het coalitieakkoord zijn vanaf 2024 ook middelen voor dit onderwerp opgenomen.”

Voor zorginstellingen geldt volgens het college dat de gebouweigenaren afwegingen moeten maken. “Daar waar wij mogelijkheden hebben, door bijvoorbeeld overleggen met de organisaties, zullen wij de verantwoordelijkheid ten aanzien van de ventilatie aan de orde stellen. Wij kunnen hierover alleen het gesprek aangaan. Het is niet de bevoegdheid van de gemeente om eigenaren van zorginstellingen aan te spreken. Het gebruik van de gebouwen is hun eigen verantwoordelijkheid.”

UN1EK Onderwijs en Opvang

Emmastraat 45, Vlaardingen

Meer over UN1EK Onderwijs en Opvang →