Categorieën

Service

VSP verbolgen: ‘Informeer eerst de raad over herstel kademuur’

VSP verbolgen: ‘Informeer eerst de raad over herstel kademuur’
Nieuws

VSP verbolgen: ‘Informeer eerst de raad over herstel kademuur’

  • Redactie
  • 12-11-2020
  • Nieuws
VSP verbolgen: ‘Informeer eerst de raad over herstel kademuur’

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – De Verenigde Senioren Partij is ‘verbolgen’ over het feit dat er informatie over de kademuur aan de Heldringstraat is gedeeld met de WOS, zonder dat de gemeenteraad daarover geïnformeerd is. De fractie stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Voskamp zou informatie hebben gegeven over het noodzakelijke herstel van de Kade van de Noordgeer aan de Heldringstraat. Er zou nog geen duidelijkheid zijn over de manier waarop de kade wordt hersteld en hoe de kosten worden verdeeld tussen de gemeente en het bedrijf Van Nieuwpoort dat een deel van de kade gebruikt.

Raad

De fractie van de VSP vindt dat die informatie eerst met de raad gedeeld had moeten worden. ,,Het herstel van de kademuur is in de afgelopen jaren veelvuldig aan de orde geweest in de raad en het zou daarom passend zijn geweest als de wethouder eerst de raad zou hebben geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Is het college het met ons eens dat informatie over dergelijke gecompliceerde kwesties, waarmee veel geld is gemoeid, eerst met de raad moet worden gedeeld alvorens de pers daarover te informeren?”

Gebruik

De wethouder zou hebben doorgeschemerd dat het bedrijf Van Nieuwkoop in de toekomst geen gebruik meer gaat maken van de kademuur. De VSP wil graag van het college weten of dat klopt. Bovendien vraagt de partij of er al duidelijkheid is over de kosten van het herstel en wanneer de wethouder de raad informeert over de actuele stand van zaken.