Categorieën

Service

Wat te doen om te stemmen - ook voor wie niet naar het stembureau kan of wil

Wat te doen om te stemmen - ook voor wie niet naar het stembureau kan of wil
Politiek

Wat te doen om te stemmen - ook voor wie niet naar het stembureau kan of wil

  • Redactie
  • 24-02-2021
  • Politiek
Wat te doen om te stemmen - ook voor wie niet naar het stembureau kan of wil
MAASSLUIS - De gemeente Maassluis heeft bekendgemaakt wat iemand moet doen die een stem wil uitbrengen op zijn of haar voorkeurskandidaat voor de Tweede Kamer,  maar op 17 maart verhinderd is dit in persoon op het stembureau te doen.

De stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen valt deze week bij alle stemgerechtigde Maassluizers door de brievenbus. Met deze stempas en een geldig legitimatiebewijs kunnen kiezers hun stem uitbrengen, o stelt de gemeente. Let op: het bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Op de stempas staat het adres van een stembureau in de directe omgeving van de kiezer. "Vanwege de Coronapandemie is het niet wenselijk dat extra drukte ontstaat bij de stembureaus doordat kiezers naar een ander stembureau gaan dan het dichtstbijzijnde", zo stelt de gemeente Maassluis in een toelichting op de (organisatie rond de) stembusgang. "Voor deze verkiezingen geldt dan ook het dringende advies om zoveel mogelijk naar het stembureau te gaan dat op de stempas staat."

Maassluizers van zeventig jaar of ouder ontvangen een speciale stempas, de zogenoemde 'stempluspas'. "Met deze pas kunnen zeventigplussers per brief stemmen, zodat zij niet naar het stembureau hoeven", aldus de gemeente. Ongeveer een week na ontvangst van de stempluspas ontvangt deze groep kiezers ook een envelop met het briefstembiljet. "De 'stempluspas' en het briefstembiljet zijn beiden nodig om een stem per brief uit te brengen."

Zeventigplussers zijn niet verplicht om per brief te stemmen; zij kunnen ook 'gewoon' naar het stembureau gaan om te stemmen, of iemand machtigen. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn in Maassluis twee stembureaus geopend, speciaal voor kiezers boven de zeventig, én voor alle kiezers die een extra risico lopen op besmetting met het Coronavirus, aldus de gemeentelijke aankondiging. "Dit zijn de stembureaus in ontmoetingscentra De Vliet en De Vloot."

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op 1 februari stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. "De gemeente moet de aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart om vijf uur 's middags hebben ontvangen." Bij de gemeente Maassluis kan dat per post, of digitaal via I: www.maassluis.nl/verkiezingen. Bij het Publiekscentrum in het stadhuis kan ook in persoon zo'n aanvraag worden gedaan. "Hierbij is een geldig legitimatiebewijs nodig. Maak hiervoor een afspraak via www.maassluis.nl/afspraak-maken."

Het adres waarop u op 1 februari officieel stond ingeschreven bepaalt waar kiezers moeten stemmen. "Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd."

Het is op verzoek mogelijk een kiezerspas aan te vragen waarmee in heel Nederland gestemd kan worden. Het aanvragen daarvan kan via I: www.maassluis.nl/verkiezingen. Eventueel kan ook iemand in de 'oude' woonplaats gemachtigd worden om te stemmen namens iemand die is verhuisd.

Voor iedere kiezer geldt, dat als iemand niet in de gelegenheid is om zelf een stem uit te brengen, iemand anders dat kan doen. "Voor de aankomende verkiezing is het aantal volmachten verhoogd van twee naar drie." Iemand kan dus namens drie anderen stemmen, desgewenst. Wel een maar: "De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen." Iemand machtigen kan op twee manieren: met een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

Een onderhandse volmacht kan worden verleend aan een kiezer die ook in de gemeente Maassluis woont, met gebruikmaking van de achterkant van de stempas in. Daarmee moet de kiezer de gegevens invullen en samen met de gemachtigde hun handtekening zetten. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever. Dat kan ook op een smartphone of tablet.

Met een schriftelijke volmacht kan een kiezer iemand machtigen die niet in de gemeente Maassluis woont. Een aanvraag hiervoor moet de kiezer doen bij de gemeente waar hij op 1 februari woonde. Ook deze aanvraag bij de gemeente Maassluis moet voor vijf uur 's middags op 12 maart bij de gemeente 'binnen' zijn.