Het regent lintjes in Maassluis

26-04-2021 Nieuws Redactie

Burgemeester Edo Haan ging vandaag met de bakfiets op stap om 12 lintjes uit te reiken (Foto: Gemeente Maassluis)

MAASSLUIS – Burgemeester Edo Haan ging vandaag met de bakfiets op pad om 12 Koninklijke onderscheidingen te overhandigen. Elf inwoners van Maassluis en één inwoner van Hoek van Holland kregen een lintje uitgereikt.

Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Herman de Blij

Herman de Blij is één van die vrijwilligers die onmisbaar is voor de sportverenigingen in Nederland. En dus ook in Maassluis. Zoals dat vaak gaat met jonge vaders, komt hij met een voetbalclub in aanraking als de kinderen op voetbal gaan. In 1973 komt De Blij zo terecht bij M.S.V. '71.  Hij is jarenlang leider van een jeugdelftal, maakt het clubblad en helpt bij de jeugdkampen. Meer dan dertig jaar zorgt hij als scheidsrechter voor een goed verloop van wedstrijden. Samen met zijn vrouw draait De Blij jarenlang de kantine van de club en zorgt hij er met een clubje vrijwilligers nog altijd voor dat de accommodatie er prima uitziet.

Adriaan Cordia

Adriaan Cordia begint zijn leven als voetbalvrijwilliger bij Excelsior Maassluis. Daar is hij tien jaar actief als scheidsrechter. Hij stapt over naar M.S.V. '71 als zijn dochters daar gaan voetballen. Cordia fluit dan bij M.S.V. '71 zijn wedstrijden en hij is actief als grensrechter. Dat doet hij dertig jaar; in 2019 hangt hij de vlag aan de wilgen. Samen met zijn vrouw beheert Cordia twintig jaar het wedstrijdsecretariaat en ontvangen zij de gasten in de commissiekamer. Daarnaast legt hij als fotograaf alles vast wat er op en rond de velden gebeurt en is hij al jaren actief voor de website van de club.

Theodora Maria Apolonia Fortuin-Vollebregt

Theodora Maria Apolania Fortuin-Vollebregt zet zich al vanaf 1974 met hart en ziel in voor de Parochie de Goede Herder, deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus Maassluis. Bij de kerk vervult zij in al die jaren als vrijwilliger vele functies. Fortuin-Vollebregt zorgt voor de boekjes tijdens de diensten en is actief als lector. Nog altijd leest zij tijdens diverse vieringen en diensten teksten voor uit de bijbel. Vele jaren zet zij zich in voor de werkgroep Avondwake. Ook de werkgroep Kerkvervoer kan op haar medewerking rekenen. Zij staat altijd klaar voor mensen die een beroep op haar doen. En niet alleen in de kerk. Zij was ook zeer actief met ander vrijwilligerswerk voor de kleuter- en basisschool, voor de bibliotheek en bij de scouting.

Kazim Korkmaz

Kazim Korkmaz is al sinds 2004 als vrijwilliger actief voor de Turkse Yeni Camii moskee. Als voorzitter van het moskeebestuur zet hij zich van 2007 tot 2015 in het bijzonder in voor de gelijkwaardige rol van vrouwen binnen de moskee. Onder zijn leiding ontwikkelt het bestuur een nieuw Multicultureel Educatief Centrum met veel voorzieningen. Dit centrum moest zich niet beperken tot Turkse Islamitische gemeenschap maar ten dienste staan van de gehele Maassluise gemeenschap (religieus en niet religieus). Met zijn motivatie, vertrouwen en openheid brengt Korkmaz mensen bij elkaar. Dat doet hij sinds 2015 ook met zijn wandelclub. Dagelijks twee tot drie uur wandelen door en rond Maassluis brengt mensen met elkaar in contact. Zo houden de wandelaars zichzelf en de samenleving fit.

Cornelia Lena Lagraauw – Den Breejer

Cornelia Lena Lagraauw – Den Breejer zet zich al vele jaren als vrijwilliger in voor de Maassluise samenleving. Dat begint al in 1997 als zij in de Immanuelkerk workshops Liturgisch bloemschikken geeft. In 2000 start zij een Alpha-cursus in Maassluis. Jong volwassenen komen een jaar lang bij elkaar en praten over tal van onderwerpen. Uit die gesprekken ontstaat bijvoorbeeld de huidige Voedselbank in Maassluis. Lagraauw is zeer actief in de kerk en vervult daar diverse functies. Zij staat altijd voor mensen klaar en komt voor ze op. Naast alle kerkelijke activiteiten is mevrouw van 2007 tot 2014 actief in de cliëntenraad van Ipse de Bruggen in Delft. Nu doet ze dat nog in Maassluis. Daarnaast geeft zij EHBO-lessen aan politiekorpsen in de provincie Zuid- Holland en is zij mantelzorger voor haar zus.

Adri Lokker

Adri Lokker zet zich al sinds 1996 in voor de ondernemers in Maassluis. Als bestuurslid van de Maassluise Ondernemers Vereniging (MOVe) behartigt hij hun belangen en weet hij krachten te bundelen. Als secretaris van de Rotary Club Maassluis zorgt hij er al meer dan twintig jaar voor dat goede doelen in de stad worden ondersteund. Lokker kent de verbinding van Maassluis met de zee en de scheepvaart. Zo is hij bij diverse maritiem gerichte stichtingen verbonden. Zo draagt Lokker bij aan Maritiem Maassluis. Dat doet hij ook als bestuurslid van de stichting Sleepboothaven Maassluis. Ook in zijn woonplaats Hoek van Holland sluit hij de scheepvaart in zijn hart en steunt het reddingsstation Hoek van Holland van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij.

Nicolaas Clemens Maria Meinders

Nicolaas Clemens Maria Meinders heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Maassluise jeugd. Als hoofd van de John F. Kennedyschool geeft hij in de zestiger jaren op een inspirerende wijze leiding aan een nieuwe school. Hij kiest voor onderwijsvernieuwing gericht op zelfstandigheid; leerlingen krijgen onder begeleiding van leerkrachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid. De leerlingen werken met dag- en weekplanningen. Een persoonlijke manier van lesgeven met veel aandacht voor muziek, dans en drama. Daarnaast is Meinders zeer betrokken bij een nieuwe kerk in de Westwijk. Zo speelt hij een belangrijke rol bij het futuristische ontwerp van de nieuwe kerk. Hij is al bijna 60 jaar een steunpilaar van de kerk en de leden. Velen zullen de heer Meinders ook kennen als dirigent van koren in Maassluis.

Lisette Petronilia-van Velzen

Lisette Petronilia-van Velzen is al jaren de drijvende kracht achter Myosotis in Maassluis. Vanaf het eerste moment dat zij in contact komt met de bezoekers van Myosotis sluit zij hen in haar hart. Petronilia-van Velzen start in 2006 een stichting die op zoek gaat naar financiële middelen om activiteiten te organiseren voor de mensen van Myosotis. Zij zoekt verbinding met andere inwoners van Maassluis. En niet alleen de Maassluise inwoners met een beperking zijn welkom. Toen de Vlaardingse club stopte vanwege een gebrek aan vrijwilligers heeft mevrouw Petronilia-van Velzen ook hen onder haar hoede genomen.

Willem van Ravens

Willem van Ravens is al sinds 1987 als vrijwilliger actief bij Voetbal Vereniging Kethel ’68 (VVK). Hij beseft dat verenigingen niet zonder de inzet van vrijwilligers kunnen. Van 1987 tot 2004 is hij wedstrijdsecretaris van de club en daarna tot 2009 secretaris van het bestuur. Maar er is voor Van Ravens meer dan voetbal. Als politieagent initieert hij het project Parkwatchers, een groep vrijwilligers die sinds 1994 in Hoek van Holland dient als vraagbaak voor toeristen en als ogen en oren voor de politie. Daarnaast was Van Ravens jarenlang op Radio Schiedam te horen als sportverslaggever. Momenteel wijst hij de jongste leden van Excelsior Maassluis nog de weg op het voetbalveld.

Albertus Maria de Reuver

Bert de Reuver neemt als fractievoorzitter van de D66-fractie in de gemeenteraad van Maassluis, het initiatief om een beeld van de in Maassluis geboren Abraham Kuyper te laten plaatsen. Een voorstel wat niet bij alle partijen in goede aarde viel; het plan wordt weggestemd. Maar het beeld komt er toch! De Reuver start de stichting Monument Abraham Kuyper en begint een lobby. Op 5 november 2008 wordt het standbeeld onthuld.
In 2008 zet De Reuver zich in voor het plan om de Monstersche Sluis te heropenen. Er komt weer een stichting. De stichting Monstersche Sluis heeft als doel de Monstersche sluis in stand te houden als werkend cultuurhistorisch monument. Het lukt De Reuver om mensen enthousiast te maken. De Monstersche Sluis wordt in 2018 feestelijk heropend.

Jan Vonk

Jan Vonk is sinds 1964 als vrijwilliger actief in het jongerenwerk in Maassluis. Hij zorgt voor de christelijke jeugdkampen en bouwt mee aan het jeugdwerk van de toenmalige Gereformeerde Kerk in Maassluis. Vonk richt zich niet alleen op de jongeren, maar komt ook op voor de ouderen. Hij staat aan de wieg van de stichting vrienden van de Schutsluis en daarna van de Vrienden van de Tweemaster. Vonk heeft oog voor de leefomgeving. Als bestuurslid van de VvE van het complex Schollevaarstraat 38 tot en met 72 draagt hij bij aan tal van verbeteringen in het complex.

Henny Wesselius

Henny Wesselius weet van aanpakken. Als vrijwilliger is zij altijd druk met de stad en zijn inwoners. Dat vrijwilligerswerk begint al in 1987 bij de Watersport Vereniging Brielle. Watersport en organiseren zitten haar in het bloed. Zij treedt dus in 2009 toe tot het bestuur van de Stichting Maassluis Maritiem. Deze stichting organiseert jaarlijks hét nautische stadspromotiefeest van Maassluis, de Furieade. Klein begonnen, maar uitgegroeid HET feest van de stad. Dat is zeker ook de verdienste van mevrouw Wesselius. Zij speelt ook een rol bij de intocht van Sinterklaas en de bijzondere film vorig jaar. Daarnaast is mevrouw Wesselius lid geworden van de werkgroep Stichting Sleepboothaven Maassluis en is zij ook nog penningmeester geweest van de SSM. Zij zet maritiem Maassluis op de kaart. Ook is mevrouw als vrijwilliger betrokken bij het Vrijwilligerssteunpunt van de gemeente Maassluis; is zij gastvrouw bij Theater Koningshof; actief bij het poëziecafé en lid van de Culturele Raad Maassluis.Gerelateerd