FvM wil nieuw bodemonderzoek De Kade

11-06-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Forum voor Maassluis wil dat het college een onafhankelijke grondonderzoeker inschakelt om een bodemonderzoek uit te voeren van nieuwbouwgrond ‘De Kade’. Volgens de partij zouden er te weinig grondmonsters zijn genomen om de daadwerkelijke staat van de hele locatie in beeld te brengen.

Forum voor Maassluis is er niet van overtuigd dat de grond waar nieuwbouwwijk De Kade moet verrijzen schoon is. De partij wil van het college weten of het eerder uitgevoerde milieukundig bodemonderzoek voldoet aan de NEN 5740, de Nederlandse Norm voor verkennend bodemonderzoek: ,,Dat wil zeggen dat er tenminste één mengmonster van de ondergrond, bovengrond en het grondwater wordt onderzocht.’’

,,Bent u er het ermee eens dat, gezien het verleden van de bedrijven welke gebruik hebben gemaakt van deze locatie, er volgens NEN 5740 wel eens te weinig grondmonster kunnen zijn genomen om de daadwerkelijke staat van de gehele locatie in beeld te brengen?’’

Volgens Forum voor Maassluis is een second opinion van groot belang. ,,Burgers die een huis op de Kade gaan kopen, moeten er zeker van kunnen zijn dat de grond vrij is van asbest of gevaarlijke chemicaliën. Het bebouwen op vervuilde grond zou geen optie moeten zijn voor dit college. Een opgetreden woningtekort mag niet leiden tot oogluikend toestaan van bebouwing.’’Gerelateerd