Geen duurzaamheidsraad Maassluis, GroenLinks ‘verbijsterd’

05-08-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Dat er geen duurzaamheidsraad wordt geïnstalleerd, vindt GroenLinks Maassluis ‘verbijsterend’, blijkt uit schriftelijke vragen van de partij aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Wat heeft het college gedaan om te kijken of er interesse is in een duurzaamheidsraad?’’

,,Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de raadsinformatiebrief: motie 12 duurzaamheid 2.0,’’ begint GroenLinks. Het college informeert de gemeenteraad door de brief geen duurzaamheidsraad Maassluis in te stellen. Er zou een teruglopende interesse zijn in het deelnemen aan bestaande raden en de raden zouden geen goede afspiegeling van de samenleving zijn. ,,Waarom zouden deze constateringen ook gelden voor de duurzaamheidsraad,’’ wil GroenLinks weten van het college. Ook wil de partij weten hoeveel mensen zijn benaderd en hoe het college is geïnformeerd over dit onderwerp.

Om de inwoners van Maassluis toch te betrekken bij het vraagstuk duurzaamheid, heeft het college besloten bewoners via het digitale panel van het Kenniscentrum MVS regelmatig om input te vragen. Daarnaast is de gemeente voornemens een aantal keer per jaar een interactie bijeenkomst te organiseren die open is voor inwoners van Maassluis. ,,Het af en toe inwoners betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken komt bij ons over als een wassen neus,’’ meldt GroenLinks. ,,Hoe kan het college motie 12 Duurzaamheid 2.0 als afgedaan beschouwen, als er geen duurzaamheidsraad komt?’’

 Gerelateerd