Gemeente zet in op duurzaamheid

08-11-2018 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis heeft woensdagavond tijdens de begrotingsbehandeling diverse moties aangenomen waarin duurzaamheid en milieu centraal staan. Een unaniem aangenomen motie pleit bijvoorbeeld voor het instellen van een adviesraad duurzaamheid.

De hele gemeenteraad is voor het instellen van een adviesraad duurzaamheid. De adviesraad zou een vergelijkbare vorm krijgen als de reeds bestaande Culturele Raad Maassluis en Adviesraad Samenlevingszaken. Daarnaast zou aan ieder raadsvoorstel een duurzaamheidsparagraaf moeten worden toegevoegd.

Een andere motie die op een meerderheid van stemmen mocht rekenen, richt zich op de kringloopwinkels in Maassluis. De gemeente zou graag met de Maassluise kringloopwinkels in gesprek te gaan om te kijken of de circulaire economie op die manier een ‘boost’ kan krijgen.

In de aangenomen motie ‘houtstook’ wordt gevraagd te onderzoeken hoe het overlast van het stoken van hout en andere vervuilende brandstoffen tegen kan worden gegaan. Ten slotte ziet de raad graag dat het gebruik van GTL-diesel bevorderd wordt bij bijvoorbeeld de museumschepen in Maassluis. GTL-diesel zou een schonere verbranding hebben dan conventionele diesel.Gerelateerd