Riolering Maassluis dik in orde

13-10-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS - ,,Er is geen enkele reden tot bezorgdheid over de riolering in Maassluis'', dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van Forum voor Maassluis. Deze partij maakt zich zorgen over de staat van het riool. Forum had geconstateerd dat zelfs een klein buitje al problemen klan opleveren, bijvoorbeeld in de Binnenhaven. ,,Is het niet verstandig bepaalde gebieden als zwemwater te ontraden of zelfs te verbieden?'', zo vroeg de partij. Burgemeester en wethouders menen echter dat er weliswaar aandachtspunten zijn maar dat die geen grootschalig ingrijpen rechtvaardigen. ,,Op veel plekken zoals in vaargeulen, de haven en bij bruggen en sluizen mag niet gezwommen worden, hier hoeft geen extra verbod te worden ingesteld.'' Gerelateerd