Vragen over noodplan bij milieurampen

27-06-2018 Politiek Redactie

Haven werd maandag weer geopend

MAASSLUIS - Het lekken van tonnen stookolie door een tanker van Odfjell afgelopen zaterdag heeft tot veel schade geleid voor honderden vogels in het bijzonder en het milieu in het algemeen. Forum voor Maassluis en de Verenigde Senioren Partij (VSP) stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Forum voor Maassluis vraagt het college waarom er niet direct een noodplan, als die er al is voor dit soort situaties, in werking is getreden. Nu werd volgens de partij een reddingsplan opgestart door een vrijwilliger organisatie, namelijk de dierenambulance. Daarnaast vraagt Forum voor Maassluis of er een coördinator is aangesteld in dit eventuele noodplan, om dat 'het een en ander nu een nogal ongecontroleerde chaotische indruk geeft.'

Ook rijst de vraag of de haven van Maassluis niet te vroeg geopend is. ‘Heeft het openen van de haven en sluizen misschien een economische reden?’ wil Forum voor Maassluis weten. ‘Waarom is, als de haven van Maassluis nauwelijks vervuild was, niet overgegaan tot het verplaatsen van de zwanen naar deze haven totdat ze bij een opvangcentrum terecht konden?’

Ook de VSP heeft schriftelijke vragen gestuurd aan het college. De partij vraagt of voor de drijvende afsluiting in de Rotterdamse haven een protocol is bij calamiteiten en, zo ja, of deze is gebruikt. Daarnaast wil de partij weten hoe lang het duurde voordat de 3e Petroleumhaven was afgesloten en beschermd tegen uitstromende olie en welke actie wordt ondernomen om te onderzoeken waar het fout ging, als blijkt dat de afsluiting te laat is gebeurd.

‘Ook de materiele schade is enorm’, schrijft de VSP. ‘Welke stappen bent u van plan om de geleden schade voor Maassluis te verhalen?’ Ten slotte vraagt de partij aan het college wat zij gaat ondernemen om de noodplannen in het havengebied te actualiseren en desnoods aan te passen ‘zodat herhaling op deze schaal niet meer voor kan komen.’

 Gerelateerd