Categorieën

Service

2019: Stijging van de geregistreerde criminaliteit

2019: Stijging van de geregistreerde criminaliteit
112

2019: Stijging van de geregistreerde criminaliteit

  • Redactie
  • 09-06-2020
  • 112
2019: Stijging van de geregistreerde criminaliteit
REGIO – Na enkele jaren van dalingen, is in 2019 het aantal misdrijven binnen de 25 gemeenten van de eenheid Rotterdam gestegen met 5%. Tegelijkertijd daalde het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een misdrijf naar 15%. Ook gaven inwoners in 2019 een iets hoger cijfer voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt.

Belangrijke oorzaken voor de stijging van het aantal misdrijven is de toename in het aantal auto-inbraken en diefstallen van brom-, snor- en fietsendiefstallen. Daarnaast is een opvallende ontwikkeling te zien in de geregistreerde criminaliteit, het aantal misdrijven huiselijk geweld steeg namelijk met 12%. Een positieve ontwikkeling is een flinke daling van het aantal woninginbraken sinds 2017, alsook nagenoeg een halvering van het aantal gevallen van zakkenrollen. Het aantal geregistreerde misdrijven cybercrime is nog altijd laag.

De meldingen overlast van “verwarden” is in 2019 wederom toegenomen en overstijgt het aantal meldingen van overlast jeugd. Waar in 2018 nog 8156 incidenten gemeld werden bij de politie, zijn dit er in 2019 inmiddels 11.065. Een stijging van 36%; een trend die door de politie al langere tijd gesignaleerd wordt.

Het aantal inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt daalde licht. Bovendien scoort de leefbaarheid ook positief – de buurt gaat volgens meer inwoners vooruit en minder inwoners vinden dat de buurt achteruitgaat.

De aanpak ondermijning wordt voortgezet. De regio kent vele gelegenheidsstructuren, die mede zorgen voor een sterke verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Dit levert een zorgwekkend beeld op dat vraagt om meer en nader onderzoek.

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld brengt in een halfjaarlijkse rapportage verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen.  Het volledige rapport vindt u hier