Categorie├źn

Service

Alles is anders: begin juni, terug naar school

Alles is anders: begin juni, terug naar school
Onderwijs

Alles is anders: begin juni, terug naar school

  • Redactie
  • 01-06-2020
  • Onderwijs
REGIO – Een spannende week voor het voortgezet onderwijs. Er zullen leerlingen zijn die balen als de wekker gaat en de plicht roept. Maar veel meer scholieren zien uit naar de terugkeer naar school, zo weet conrector Diego Demaree van Spieringshoek zeker. Ook al beginnen ze er voorzichtig. Maar met een duidelijk uitgangspunt: alle leerlingen weer naar school.

Op Spieringshoek wordt de coronabreak voorzichtig onderbroken met een eerste week waarin de klassen vooral elkaar en hun mentor ontmoeten. Dat gaat uiteraard in kleinere groepen. ,,We hebben de klassen in drieën gesplitst en die drie groepen komen apart bij elkaar met hun mentor.'' Idee is dat het in die mentorlessen vooral gaat over hoe de leerlingen ervoor staan. ,,Sociaal-emotioneel: hoe gaat 't? Hoe is het om weer naar school te gaan?'', aldus Diego Demaree. Verder zal er worden ingegaan op de nieuwe gang van zaken op school. ,,De nieuwe richtlijnen, hoe ze zich fysiek moeten opstellen, het nieuwe rooster. Verder gaan we volgende week gewoon door met de weektaken die alle leerlingen nu ook al hebben'', aldus Demaree

Hij is tevreden over hoe het de afgelopen maanden op Spieringshoek is gegaan. Thuisonderwijs, met weektaken, maar ook geregeld contact tussen leerlingen en docent. Er waren videolessen, opdrachten en er was Zoom-contact. ,,Er is goed gewerkt.'' Met vallen en opstaan, want leren op afstand was niemand gewend. ,,Heel bijzonder, de flexibiliteit en creativiteit die is opgebracht.'' Ook door ouders. Toch heeft Demaree de stellige indruk dat leerlingen en docenten ‘staan te popelen’ om weer naar school te kunnen gaan.

De week na komende week begint Spieringshoek dan aan een aangepast rooster, met deels op school les en deels thuisonderwijs. ,,Maximaal eenderde van de leerlingen is tegelijk op school. En dat rouleert, dat is belangrijk.'' Spieringshoek kiest er uitdrukkelijk voor, zo legt Demaree uit, dat alle leerlingen weer naar school gaan. De school koos er niet voor om bijvoorbeeld alleen de eindexamenleerlingen of bijvoorbeeld leerlingen van bepaalde niveaus naar school te halen. Het is volgens Demaree belangrijk dat het normale schoolleven weer hervat wordt, voor iedereen. ,,We denken dat dat heel hard nodig is.''

Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de school zelf. Spieringshoek wil de broodnodige ervaring opdoen met deze nieuwe vorm van onderwijs, ook om te leren hoe het er na de zomer voor zou kunnen staan. ,,De kans bestaat dat we ook het nieuwe schooljaar moeten starten op deze manier'', aldus de conrector.

De afgelopen weken heeft de school zich voorbereid op de herstart. Richtlijnen en protocollen zijn opgesteld, docenten daarover afgelopen dinsdag en donderdag geïnformeerd. In het schoolgebouw, waar de komende weken zo’n duizend leerlingen van de niet-examenklassen aan het werk zullen gaan, is logistiek van alles ingericht, met bestickerde looproutes. Eenrichtingsverkeer in de toch wel smalle gang zal niet nodig zijn, als ieder zich een beetje in acht neemt.

Vooral probeert de school te voorkomen dat leerlingen en masse door de gangen gaan. ,,In de onderbouw blijven de leerlingen in hun lokaal, het zijn de docenten die wisselen.'' Ook in de pauzes; de kantine is gesloten, een boterham wordt in het leslokaal gegeten. Begintijden zijn aangepast, zodat de scholieren in kleinere groepen tegelijk aankomen op school – met de vraag niet eerder dan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Er zal een veertigminutenrooster gelden, mede om dat mogelijk te maken. ,,Iemand van de veiligheidsregio heeft onze procedures tegen het licht gehouden en goedgekeurd'', aldus Demaree.

Het schooljaar kent nu geen afsluitende toetsweek; een oordeel over al dan niet overgaan nemen de docenten op grond van de beschikbare cijfers uit de eerste periode van het schooljaar en de opdrachten en inzet van de leerling na 16 maart. ,,We laten niet iedereen automatisch overgaan, vanwege Corona'', aldus Demaree. Andere scholen in het land doen dat wel; naar verluidt doet eenderde dit jaar niet aan zittenblijven. Op vrijdag 17 juli begint formeel de vakantie, maar in die week zal al weinig onderwijs meer worden verzorgd.

Maar eerst nog aanstaande donderdag. Dan is het toneel aan de examenleerlingen. Die worden dan opgebeld door hun mentor met de feestelijke aankondiging van hun slagen, of niet. De meeste leerlingen hebben die info al beschikbaar, want de cijfers van hun schoolexamens kennen ze. ,,Maar het moet toch een feestelijke dag worden, met de leerlingen op school.'' Demaree wil nog niet veel zeggen hoe de examenleerlingen het gedaan hebben, maar volgens hem wijken die niet veel af van het gebruikelijke beeld. Als er al een verschil is, dan zijn de resultaten de examenleerlingen dit jaar juist iets beter dan voorgaande jaren.

In juli – de dag is nog niet precies bekend, het zal in de laatste schoolweek zijn – is er dan de diploma-uitreiking. Ook voor hen die nog een herexamen nodig hadden. Misschien worden het wel meerdere ceremonies, om de groep niet te groot te laten worden. Alles is tenslotte een beetje anders dan anders, in Coronatijd.