Categorieën

Service

College pleit voor tweede vluchtelingenboot in de buitenhaven

College pleit voor tweede vluchtelingenboot in de buitenhaven
Nieuws

College pleit voor tweede vluchtelingenboot in de buitenhaven

  • Redactie
  • 20-06-2024
  • Nieuws
College pleit voor tweede vluchtelingenboot in de buitenhaven

Het college wil ook de opvang van vluchtelingen op de Lady Anne verlengen

MAASSLUIS - Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het aanmeren van een extra boot voor vluchtelingen aan de Burgemeester De Jonghkade in Maassluis. De extra hotelboot biedt een uitbreiding van 70 opvangplekken en biedt dan, samen met de Lady Anne aan de Govert van Wijnkade, plaats aan circa 140 vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe boot eind 2024 zal aanmeren.

Het college wil graag met de raad in gesprek over zijn voorstel om het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) toestemming te verlenen voor de opvang van erkende vluchtelingen op de nieuwe boot. De keuze voor de locatie aan de Burgemeester De Jonghkade is tot stand gekomen na overleg met het COA en na een zorgvuldige afweging van alternatieven. De keuze voor uitbreiding van de huidige opvangcapaciteit, opnieuw op het water, lijkt het minst ingrijpend en houdt zoveel mogelijk rekening met de leefbaarheid, het woongenot van aanwonenden en bedrijven. De positieve ervaringen met de opvang van vluchtelingen op de Lady Anne zijn ook argument om weer te kiezen voor opvang op het water.

Wethouder Sjoerd Kuiper: ,,Er is een opvangcrisis in Nederland en onvoldoende opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Dat leidt tot schrijnende situaties. Het college wil daarom zijn verantwoordelijkheid daarin blijven nemen. Wij hebben positieve ervaringen met de opvang aan boord van de Lady Anne en stellen daarom voor om een tweede boot in te zetten om vanuit Maassluis een bijdrage te leveren. Opvang op het water is flexibel en kan snel worden gestopt als het niet meer nodig is of als er iets niet goed gaat. Opvang op schepen maakt het mogelijk om voor nu de landelijke besluitvorming af te wachten terwijl wij tegelijkertijd op een humane manier, tijdige uitbreiding realiseren en daarmee direct een praktische bijdrage leveren aan het grote opvangprobleem in Nederland. En wij zijn solidair met andere gemeenten die ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van het opvangprobleem van vluchtelingen. Het college wil daarom ook de opvang van vluchtelingen aan de Govert van Wijnkade verlengen.”

De inhoudelijke behandeling van het voorstel in de raadscommissie vindt plaats op donderdag 27 juni aanstaande. De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven van de Burgemeester De Jonghkade op donderdag 4 juli aanstaande.