Categorieën

Service

Extra geld voor regio, maar nog geen concrete bestemming

Extra geld voor regio, maar nog geen concrete bestemming
Nieuws

Extra geld voor regio, maar nog geen concrete bestemming

  • Redactie
  • 13-02-2024
  • Nieuws
Extra geld voor regio, maar nog geen concrete bestemming

MAASSLUIS - Het kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals (4e, 5e en 6e ronde). In deze deals werken Rijksoverheid en regio's samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Vandaag is voor de 5e ronde, met een totaalbudget van bijna €400 miljoen, door het kabinet ook aan de Waterwegregio een bedrag toegekend. Die regio bestaat uit de steden Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het toegekende bedrag is €17,7 miljoen. Dit vormt dan de helft van een bedrag dat geïnvesteerd wordt in de regio, waarbij de steden en samenwerkingspartners in de regio hetzelfde bedrag bijdragen.

De gemeente Maassluis heeft er een enthousiast persbericht over uit laten gaan, dat nogal cryptisch is en nergens concreet wordt waaraan het geld nou precies besteed gaat worden. Laat staan hoe de verdeling is over de steden of de sectoren; Rotterdam is natuurlijk een stukje groter dan Maassluis, enzovoort.

Waarschijnlijk wil de gemeente zich in haar enthousiasme ook niet rijk rekenen. Er zal ongetwijfeld een goed voorstel ingediend zijn bij de Rijksoverheid, maar nu moet er ook nog een uitgebalanceerd plan komen voor de vier steden en verschillende sectoren als cultuur, wonen en nog veel meer. En hoe meer het bedrag verdeeld wordt, hoe minder er per sector, stad of probleem besteed wordt.

“Regionale problemen vragen om een integrale aanpak”,, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. Die aanpak is vertaald in drie pijlers: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, het bevorderen van duurzame werkgelegenheid en het realiseren van doorbraken in duurzaam en circulair wonen en werken. Veel concreter dan dat wordt het niet echt, behalve dan dat er onder meer wordt gesproken over het bevorderen van Huizen van de Wijk. Worden daarmee wijkcentra bedoeld, die niet lang geleden voor een groot deel weggesaneerd waren?

Voorzitter van het bestuursorgaan, de Regio Board, dat hierover besluiten gaat nemen is de Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga: ‘’Ik ben blij dat we geselecteerd zijn voor de Regio Deal. Met deze bijdrage kunnen we echt aan de slag voor onze inwoners.” Wat u er nou echt van gaat merken in Maassluis is nog even afwachten.