Categorieën

Service

Luchtkwaliteit in 2021 vrijwel gelijk aan 2020

Luchtkwaliteit in 2021 vrijwel gelijk aan 2020
Nieuws

Luchtkwaliteit in 2021 vrijwel gelijk aan 2020

  • Redactie
  • 01-08-2022
  • Nieuws
Luchtkwaliteit in 2021 vrijwel gelijk aan 2020
REGIO - Nadat in 2021 een flink aantal coronaregels is opgeheven, zijn het verkeer en de economische activiteit in het Rijnmondgebied toegenomen. De luchtkwaliteit is ondanks deze toename vrijwel gelijk gebleven aan die in 2020, blijkt uit het DCMR-rapport Lucht in Cijfers. Het jaarlijkse rapport toont de details van de gemeten stoffen die bepalend zijn voor de luchtkwaliteit.

In 2020 was de luchtkwaliteit, met name langs wegen, beter dan in voorgaande jaren. Vrijwel alle concentraties daalden door afgenomen economische activiteit en transport. De keerzijde was dat de ozonconcentraties iets stegen. De effecten van de Coronamaatregelen werden nog versterkt door een mooie zomer waardoor de NO2-concnetraties nog verder daalden (en de ozon verder steeg). Ook in 2021 zijn er nog effecten van de Coronamaatregelen. Zo begon 2021 bijvoorbeeld met een avondklok. Toch waren er over het algemeen meer periodes met hogere economische en transport activiteit. Naar de toekomst geldt nog steeds de vraag of de Coronamaatregelen voor blijvende veranderingen hebben geleid waarbij meer thuiswerken een blijvend gunstig effect zou kunnen hebben en OV-mijden een negatief effect.

Verder zijn enkele conclusies: voor fijnstof zijn geen grenswaarden overschreden in 2021 en voor roet is er sinds het begin van de metingen in 2007 op stadsachtergrondstations en verkeerstations sprake van een dalende trend. Die is op verkeerstations sterker dan op de achtergrondstations: het verkeer wordt schoner. Daarnaast hadden de maatschappelijke gevolgen van Corona mogelijk invloed. Nog een conclusie uit het rapport: concentraties van lood, cadmium, arseen, nikkel en fluor zijn al enkele jaren stabiel op niveaus (ver) onder de grenswaarden.

In 2021 bestond het vaste DCMR meetnet uit twaalf meetstations voor continue metingen. Het RIVM exploiteerde acht meetstations in Zuid-Holland. ODe conclusies in het rapport hebben volgens DCMR betrekking op de meetstations en geven samen een representatief beeld van de luchtkwaliteit in de regio. DCMR meet al ruim vijftig jaar de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.